Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2008-12-03
GLOKALA TANKESMEDJAN

Välkommen att delta i en distanskurs på deltid för alla som tror på ett annat Sverige och en annan värld. Kontakta Gunilla Andersson om du har frågor och/eller vill anmäla dig. Kontaktuppgifter hittar du i slutet av kursbeskrivningen. Den del av kursen som är förlagd till Gotland under Almedalsveckan kan man anmäla sig till separat, d v s utan att delta i distanskursen resten av året.

REFLEKTERA-DEBATTERA-AKTIVERA

GLOKALA TANKESMEDJAN
- en distanskurs för rättvisa och gemensam välfärd

När European Social Forum landade i Malmö några septemberdagar 2008 synliggjordes såväl världens akuta problem som forumdeltagarnas ivriga sökande efter vägar till en rättvis, hållbar och demokratisk värld.

Samtidigt som finanskrisen får konsekvenser för i stort sett alla på vår jord, saknar de flesta medborgare möjligheten att påverka vår framtid. Därför är det lika viktigt att vi återerövrar demokratin som att vi organiserar samhället på ett nytt sätt, lokalt och globalt. Glokala Tankesmedjans ambition är att medverka i denna hoppfulla förändringsprocess.

- Glokala Tankesmedjan vänder sig till dem som har fötterna
någonstans i Sverige, men som vill tänka och agera som globala medborgare.

- Glokala Tankesmedjans roll är att samla kunskap om och att reflektera över aktuella lokala och globala frågor, att väcka debatt och att inspirera till engagemang.

- Glokala Tankesmedjan samverkar såväl med aktivister här hemma som i andra länder.

- Glokala Tankesmedjan är en distanskurs på deltid jan-dec 2009. Det innebär att vi framför allt kommunicerar via datortangenterna, men vi kommer även att ha ett par fysiska träffar. Det innebär också att du kan delta i kursen vid sidan av annan sysselsättning. Du avgör själv vilken tid på dygnet du läser och skriver.


Kursplan
Kursen tar sin avstamp i samband med World Social Forum 2009 – på distans. Samtidigt som den globala rättviserörelsen träffas i Belem i Brasilien träffas vi i Malmö 31 jan-1 feb. Dels deltar vi i ett seminarium om den globala finanskrisen, dels har vi en träff då vi kommer överens om hur vi ska arbeta tillsammans.

Aktuellt under våren är att följa och delta i EU-debatten inför valet till EU-parlamentet i juni 2009. Hur går det med demokratin, fackliga rättigheter, välfärden och klimatet? Hur påverkar vi utvecklingen?
Under ESF i Malmö väcktes förslaget att genomföra en EU-enkät som riktas till kandiderande politiker – med uppföljande utfrågningar.
Under ESF väcktes också förslaget att bilda en folkrörelsesallians för gemensam välfärd. Vilka konsekvenser får marknadsanpassning och nedskärningar för allas lika tillgång till sjukvård, bostad, vatten osv i Sverige – och i världen? Hur påverkar vi utvecklingen?

Under Almedalsveckan 28 juni-4 juli träffas vi på Gotland för att diskutera och driva opinion i den politiska hetluften.

Under hösten tar Sverige över ordförandeskapet i EU och i december anordnas det internationella klimatmötet i Köpenhamn. Händelser som behöver granskas och som manar till engagemang.

Arbetsformer
Vi bygger tillsammans upp en kunskapsbank. Var och en fördjupar sig i en eller flera aktuella frågor utifrån intresse och engagemang – med rapporteringsansvar inför övriga i kursen. Via en kurskonferens i First Class diskuterar vi dessa frågor och deltar även i den offentliga debatten genom att regelbundet skriva insändare och debattartiklar. Vi medverkar dessutom till att arrangera öppna möten och aktioner.

Kontakt:
Gunilla Andersson, kursansvarig
gunilla.andersson.glokala@folkbildning.net
073-555 61 60
www.glokala.se

REFLEKTERA-DEBATTERA-AKTIVERA


Åke Widfeldt
ake.widfeldt@telia.comSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket