Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-11-13
Vädjan för hjälp till värme

Länderkommittén har under några år stöttat 150 romer som tidigare levde som internflyktingar på soptippen Stari Batnjik i utkanten av Novi Pazar kommun i Serbien. Hösten 2006 trodde vi att det skulle gå att trappa ned stödet till dem. Vi hade fel.

Hösten 2006 fanns det ganska många anledningar att känna optimism. UNHCR i Kraljevo började intressera sig för dessa människor på allvar. UNHCR satte bl.a upp ett tältläger för batnjik romerna i centrala Novi Pazar förra sommaren. Eftersom tältlägret är placerat centralt i Novi Pazar fick den lokala serbiska flyktingkommissarien, Edip Ugljanin, huvudansvaret för batnjik romerna. Edip och UNHCR beslutade att batnjik romerna skulle få containrar som var omgjorda för boende. Containrarna finns i Belgrad och är en gåva från tyska Caritas (tror jag) men de behöver renoveras. Mark framskaffades och Edip gick i gång med att bygga stora betongplattor - se bifogat foto - och drog elektricitet till platsen.

ICS, en Italiensk frivillig organisation, hjälpte till med att få barnen till skola och under sommaren 2007 började en annan organisation, the Balkan Initiative organization, intressera sig för batnjik romernas situation. Det har också kommit annan hjälp genom Erikshjälpen ("Human Bridges") men den har inte varit specifikt riktad mot batnjik romerna utan går till lokala Röda Korset som sedan distribuerar hjälpen. Vår hjälp kändes inte lika nödvändig som tidigare mot bakgrund av allt detta.

Sedan blev det problem. Enligt Edip skulle flytten och renoveringen av containrarna kosta 500 000 euro. Det handlar om kanske 25 containrar. Denna summa var UNHCR inte berett att betala, så containrarna blev kvar i Belgrad. Senast vi pratade med UNHCR fick vi klart för oss att container projektet lagts på is, permanent verkar det som. Det förefaller som om det inte finns några pengar till att genomföra flytten och renoveringen, även om priset skulle kunna reduceras ned en bra bit under Edips ursprungliga 500 000 euro. Så batnjik romerna blir kvar i sina tält. Hur länge är det ingen som vet.

Vare sig lokala Röda Korset, lokala flyktingkommissariatet, ICS eller the Balkan Initiative organization har resurser till att stötta tältlägret med den ved som behövs för att klara vintern. Varför ICS eller the Balkan Initiative Organization inte kan klara av att resa pengarna som behövs vet jag inte, men jag gissar att de är bundna av någon form av projekt som de ska använda sina pengar till. UNHCR har heller inte de pengar som behövs, vilket kan förefalla som märkligt.

Men kruxet är att UNHCR inte har mandat att hjälpa internflyktingarna - människor som har flytt inom sitt eget land - i Serbien och därför får de inga medel tilldelat sig för detta ändamål. UNHCR får stort sett endast medel för att hjälpa flyktingarna - människor som har flytt från ett annat land till Serbien - i landet och ibland knappt ens det eftersom de flesta biståndsorgan (givare) anser att medlen ska användas för att bygga upp infrastrukturen och återvandring etc och inte till humanitärt bistånd. Och de serbiska myndigheterna, i detta fall flyktingkommissariatet, har heller ingen budget som kan täcka kostnaderna för ved trots att ved är en absolut grundförutsättning för överlevnad då man tvingas bo i tält. Dessutom har vintern kommit extra tidigt till Novi Pazar i år. Det har redan snöat. Se fotona jag bifogar.

Vad batnjik romerna verkligen behöver just nu är alltså ved. Här i Sverige är det endast en handfull människor som skänker en slant på fast basis till batnjik romerna vilket de och givetvis vi är evinnerligt tacksamma för, men det räcker inte. Ved är mycket dyrt i Serbien och det behövs mycket ved för att hålla ett tältläger med 150 personer varmt under den värsta vintern. Så även om det inte ligger för mig att vädja är det ändå det jag gör. Jag vädjar till er som läser detta e-brev att hoppa över helgens lördagsgodis och istället sätta in en hundralapp eller två på Länderkommitténs postgiro 180502-7. De flesta av oss har råd att hjälpa någon ibland, det är bara sällan det blir av. Låt det bli av den här gången!


Lena Sanver
lena@swedishcommittee.se

Svenska Länderkommittén


Läs mer på www.swedishcommittee.se.
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket