Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-14
Porto Alegre 2002 - ett stort steg framåt

Här är några av de förslag som fördes fram vid WSF:
  • tullfrihet för produkter från det fattigaste länderna

  • tillgång till i synnerhet aids- och malariamediciner

    till lägsta möjliga pris
  • större minskning av koldioxidutsläpp i de industrialiserade länderna

  • införande av skatter på globala finansiella transaktioner och avskaffande av skatteparadisen.
World Social Forum (WSF) i Porto Alegre avslutades den 5 februari och blev en stor framgång för en växande rörelse som är kritisk mot den form av globalisering som världens makthavare hittills försvarat och gynnat. Inte minst PR-mässigt har man lyckats föra fram sina idéer, och t o m de mäktiga ”mainstream”-medierna har hjälpt till att sprida dem.

     Ett exempel: Financial Times skriver den 5 februari om ”rörelsens tillväxt i storlek och omfattning” och talar uppskattande om ”det seriösa utbyte av idéer och förslag” som ägde rum i Porto Alegre. Ytterligare ett viktigt budskap tycks nu nå fram: det handlar inte om ”anti-globalisering”. Rörelsen är för globalisering, men i en annan form än den gängse. Det som tydligt visades under WSF var att man stödjer en globalisering underifrån, med socialt ansvar och rättvisa som ledstjärnor.

     I ett preliminärt gemensamt uttalande säger WSF-deltagarna att de representerar ”en global solidaritetsrörelse, förenad i sin beslutsamhet att bekämpa koncentrationen av rikedom, spridningen av fattigdom och ojämlikhet och ödeläggelsen av vår jord.”

     Sammanfattningsvis kan man säga att WSF 2002 innebar att en starkt växande global rörelse på allvar började presentera hur man vill förändra världen i stället för att bara tala om vad man är emot.


Åke Widfeldt
ake.widfeldt@telia.comSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket