Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-03-22
Stora Ensos och Botnias fabriker blockeras i protest mot skogsskövling - anläggningarna använder lappländsk gammelskog i sin produktion

Kemi, Finland, torsdag 22 mars 2007 - Greenpeace-aktivister från sex olika länder, däribland flera från Sverige, protesterar i dag vid Stora Ensos och Botnias fabriker i Kemi i norra Finland. Ett fyrtiotal aktivister spärrade portarna vid in- och utfarten till skogsbolagens fabriker. Miljöorganisationens banderoller surrades fast på fabrikernas fasader och de löpande band som matar träflis för tillverkning av cellulosa och papper.

- Såväl Stora Enso som Botnia köper virke av det statsägda skogsbolaget Forststyrelsen som avverkar värdefulla naturskogar i de lappländska ödemarkerna. Avverkningarna fortgår, trots att 249 forskare har vädjat om ett avverkningsstopp i ett gemensamt upprop till jord- och skogsbruksministeriet.
Vi kräver att skogsindustrin lever upp till det företagsansvar som de stolt förevisar för sina utländska kunder. Upphandlingen av virke från dessa värdefulla naturskogar måste upphöra, säger skogsexpert Matti Liimatainen på Greenpeace.

Enligt den appell som 249 forskare har undertecknat, är de pågående och planerade avverkningarna i Skogslappland ekologiskt ohållbara. Stora Enso och Botnia har denna vinter köpt virke, som härstammar från gammelskogar i Isoselkä, Savukoski, Jooseppitunturi, Painopää och Pokka-Pulju i Kittilä. En del av avverkningarna påbörjades redan i fjol. Den cellulosa som Botnia framställer, säljs vidare av koncernens moderbolag M-Real och UPM.

- Avverkningarna i Skogslappland strider flagrant mot flera folkrättsliga avtal som Finland har undertecknat. Forskarna har fäst uppmärksamhet vid de sociala och ekonomiska skador som avverkningarna medför. Till exempel de som jobbar inom turismnäringen eller renskötarna behöver gammelskogarna för att trygga sin utkomst, påminner programchef Harri Lammi på Greenpeace.

- De hotbilder som har målats upp av skogsindustrins representanter på sistone, skjuter helt över målet. Enligt skogsindustrin skulle ett utökat skogsskydd i området förorsaka utbredd arbetslöshet. I själva verket skulle de omtvistade gammelskogarna i Skogslappland förse skogsindustrin med endast 1,8 procent av det virke som skogsbolagen upphandlar från Lappland per år. Detta motsvarar mindre än två procent av den årliga virkeskonsumtionen vid cellulosafabriken i Kemijärvi. Kalkylerna bygger på Forststyrelsens egna uppgifter och offentlig statistik.

- Den lappländska skogsindustrin är inte beroende av virket från de momtvistade gammelskogarna i Lappland. Samtidigt som skogsindustrin påstår sig vara beroende av den lokala virkesförsörjningen för att hålla igång fabrikerna i Kemi och Kemijärvi, har skogsbolagen råd att exportera närmare 100 000 kubikmeter lappländskt virke till Sverige, påminner Matti Liimatainen.

Greenpeace krav
* Alla kvarvarande gammelskogar och urskogar måste skyddas mot avverkning.
Finland är ett rikt land som har råd att skydda de små fragment av gammelskog som ännu finns kvar. All avverkning i gammelskog måste stoppas omedelbart.
Dessa områden måste sedan undantas från skogsbruk permanent.

* Avverkningsmoratorium
Första steget mot ett permanent skydd för Finlands sista gammelskogar är ett avverkningsmoratorium i de områden som kartlagts av Greenpeace i samarbete med renägare och andra miljöorganisationer.

* Köpstopp på timmer från gammelskogen
Stora Enso och andra skogs- och pappersindustrier måste offentligt deklarera för statsägda Forststyrelsen (Metsähallitus) att de inte längre accepterar timmer från gammelskogar.

* Importstopp på papper från skövlade gammelskogar Europas pappersinköpare är medskyldiga till att gammelskogarna nu avverkas i Finland. Det är deras köp från Stora Enso och Botnia som driver fram leveranserna av gammelskog från Forsstyrelsen. Greenpeace uppmanar alla företag som använder papper i sin verksamhet: förläggare, tidningshus, reklambyråer, återförsäljare, förpackningsföretag, m. fl. att sluta importera papper som producerats av gammelskog. Vi kräver att de antar en policy som garanterar att deras papper kommer från ekologiskt ansvarsfullt förvaltade skogar.


Jan Isaksson 


För mer information, bilder och video från aktionen kontakta: Jan Isakson, pressansvarig, 070 608 74 83 (Stockholm) Matti Liimatainen, skogsexpert, Greenpeace, +358 400 346 329 (Kemi, Botnia) Harri Lammi, programchef, Greenpeace, +358 383 1822 (Kemi, Veitsiluoto) Mikael Sjövall, informatör, Greenpeace, +358 50 3696 202 (Helsingfors)
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket