Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-14
Ledare nummer 1 2002

Skådespelaren Lars Ekborg gjorde en gång för länge sedan en TV-sketch som drev med nyhetsjournalistiken. Han satt i en fingerad nyhetsstudio som nyhetsuppläsare och han läste: - -Elände, elände, elände, elände. Eländes elände, elände, elände, mer elände, ännu mera elände. Osv. gick han på i flera minuter!

     Redan på den tiden - sketchen gjordes på 60-talet - kunde man med humor kritisera medias fixering vid negativa nyheter. Terrorattentat, hämndaktioner, jordbävningar, vulkanutbrott, hedersmord, trafikolyckor, fabriksnedläggningar. Det är bara en liten provkarta av vad vi matas med dagligen.

     Det är media som, på gott och ont, formar vår dagliga världsbild. Om alla människor av media övertygas om att världen är hemsk och förfärlig så går den naturligtvis inte att förändra.

     När dessutom den bild media ger är uppsplittrad i små, små fragment av verklighet och sällan eller nästan aldrig förklarar sambanden och strukturerna, lär sig alla människor, också du och jag, att världen är obegriplig. Och den går naturligtvis inte att förändra.

     Den tidning du just nu läser eller håller i din hand vill göra någonting helt annat. Vi vill lyfta fram det som är positivt. Vi vill visa att världen går att förändra. För att det måste gå!

     Det handlar om makten över våra tankar. Visst är världen oerhört komplicerad. Men den är inte obegriplig. Det är en insikt vi som beslutat oss för att göra denna tidning delar. Det går att begripa sig på sammanhang och orsaker. Men det kommer naturligtvis inte gratis och inte utan ansträngning. Det kräver att man studerar och framförallt diskuterar och tänker efter. Tar sig tid att fundera över hur allt egentligen hänger ihop. Att man lyssnar till röster som ofta förtigs eller nonchaleras. Prövar, förkastar och antar i en ständigt pågående process från mindre vetande till större medvetenhet.

     Vi som är tokiga nog att starta den här tidningen är människor som ingår i ett nätverk av ett tiotal organisationer som inte är så särskilt många och inte heller har vi egentligen några pengar. Men vi tycker att vi har någonting att säga. Någonting som ingen annan säger. Inte etablerade media som radio, TV och tidningar och inte heller vänsterpressen.

     Läs och sprid Sjuhärads Fria Tidning! Och hör av dig! Tillsammans kan vi skapa ett alternativ!
En annan värld är möjlig!


Axel EldhSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket