Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-03-22
Krigsmateriel för 1,2 miljarder till diktaturer

Regeringens skrivelse över vapenexporten som offentliggörs idag visar att svensk export till diktaturer uppgår till över 1,2 miljarder kronor. Svenska Freds oroas över exporten och kräver skärpta regler.

I utrikesdeklarationen den 14 februari slog regeringen fast att vikten av att främja demokrati och mänskliga rättigheter "genomsyrar den svenska utrikespolitiken". Men under 2006 sålde Sverige krigsmateriel för 1,258 miljarder kronor till länder som enligt den amerikanska organisationen Freedom House klassas som "icke-fria", dvs diktaturer.

Det är ohållbart att regeringen å ena sidan talar om vikten av att främja demokrati samtidigt som man levererar stora mängder krigsmateriel till militärdiktaturer, säger Svenska Freds ordförande Frida Blom.

Den absolut största mottagaren är Pakistan som ensamt under året köpt krigsmateriel för 1,2 miljarder kronor och som därmed är den näst största mottagaren av krigsmateriel från Sverige. I utrikesdepartementets rapport över de mänskliga rättigheterna i Pakistan under 2006 skriver man att "militärkuppen i oktober 1999 innebar ett flagrant brott mot den demokratiska processen i Pakistan". Man konstaterar vidare att "situationen för de mänskliga rättigheterna i Pakistan förblir dålig" samt att våld och bristande rättssäkerhet är vanligt och att tortyr och utomrättsliga avrättningar förekommer.

Att Sverige exporterar krigsmateriel till Pakistan legitimerar de människorättsbrott som militärregimen är skyldig till. Att landet är lider av stora fattigdomsproblem och är indraget i en kapprustning med Indien gör situationen ännu allvarligare, säger Frida Blom.

Bland de andra mottagarländerna som av Freedom House klassas som icke-fria finns länder som Egypten, Förenade Arabemiraten, Oman, Ryssland, Saudiarabien och Tunisien.

Vi förväntar oss att den borgerliga alliansen lever upp till sitt löfte om att sätta demokrati i centrum. Detta kan bara innebära att ett tydligt demokratikriterium införs i reglerna för vapenexport, så att diktaturer förbjuds som köpare av svenska vapen, säger Frida Blom.


Frida BlomSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket