Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-02-23
Förbud mot klustervapen klart senast 2008

I dag avslutades en internationell regeringskonferens i Oslo om klustervapen. Slutdeklarationen från mötet slår fast att ett internationellt förbud av klustervapen ska vara klart under 2008. Deklarationen antogs trots att Sverige under mötet argumenterade för reglerad användning istället för ett totalförbud samt motsatte sig ett åtagande om att avtalet ska vara klart redan 2008.

Vi är oerhört besvikna över att Sverige försöker leda in processen i riktning mot en urvattnad reglering istället för ett totalförbud. Glädjande nog var det många andra länder som under konferensen deklarerade sitt stöd för ett omedelbart moratorium och ett framtida totalförbud, och vi känner tillit till att denna linje kommer att få allt större stöd, säger Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens ordförande Frida Blom.

Under Oslokonferensen argumenterade Sverige, utan vidare framgång, mot ett framtida totalförbud av förespråkade istället ett avtal som reglerar användningen av klustervapen samt förbjuder vissa typer av äldre klustervapen. Sverige deklarerade också att man tillsvidare avser att behålla det svenska klustervapnet, Bombkapsel 90. För detta fick Sverige hård kritik från både stater och den internationella klustervapenkoalitionen CMC.

Regeringen måste nu ompröva sin inställning till ett totalförbud, och vi förväntar oss en konstruktiv diskussion i riksdagen om detta. Sverige bör också följa slutdeklarationens uppmaning om att vidta åtgärder på nationell nivå i väntan på ett internationellt avtal, förslagsvis genom att införa ett nationellt moratorium mot klustervapen, säger Frida Blom.

Slutdeklarationen från konferensen slår fast att ett internationellt avtal som ”förbjuder användning, produktion, överföring och lagring av klustervapen som orsakar oacceptabel skada på civilpersoner” ska vara slutförhandlat under 2008. Slutdeklarationen uppmanar också länder att fram till dess vidta åtgärder mot problemen med klustervapen på nationell nivå. Några länder har redan gjort detta; mest långt har Belgien gått genom att införa ett nationellt förbud samt Norge och Österrike genom att införa nationella moratorium.

Oslokonferensen kan innebära startskottet för en historisk process mot ett internationellt förbud av klustervapen, på samma sätt som vi för tio år sedan lyckades få ett förbud mot personminor. Sverige bör leda och inte bromsa en sådan process, säger Frida Blom.


Frida BlomSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket