Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-02-20
Dumhetens tyranni

Svensk flykting- och migrationspolitik fortsätter att bära en illasittande ”dumstrut” som aldrig upphör att förvåna oavsett hur många ändringar man hittar på. Man har infört tre länsrätter som alla har det gemensamt att man inte har någon gemensam policy och man har en Kammarrätt (migrationsöverdomstol) som har så få avgöranden att det knappt finns någon praxis att gå på efter ett år med ny organisation. Panta Rei för hela slanten.

För att få uppehållstillstånd krävs synnerligen ömmande skäl och så snart ordet synnerligen finns med i lagstiftning så existerar möjligheten nästan inte. Det har gjort att nya domstolsväsendet är uppknutna till händer och fötter och mycket sällan kan ge uppehållstillstånd av humanitära skäl även om man skulle vilja. Detta innebär bl a att jag kommit i kontakt med flera nya fall av apatiska barn.


En av de mest flagrant korkade regler som finns i Utlänningslagen är regeln om anhöriginvandring. För att få stanna på anknytning så skall barn och förälder ha levt ihop innan barnet kom till Sverige och sedan skall det ha varit ett beroendeförhållande hela tiden fram till dess att barnet i Sverige får stanna. Sedan skall föräldern söka inom ca 1 år från det barnet/barnen fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det säger sig självt att det sällan fungerar på det här oerhört fyrkantiga sättet då verkligheten sällan passar in i ”den svenska modellen”.


Det borde vara en självklarhet att föräldrar - om man vill - får återförenas och bo med sina barn i Sverige. Det borde vara en mänsklig rättighet att få ta hand om sina föräldrar. Sedan är det annan sak att lösa de eventuella ekonomiska och andra åtaganden detta kan föra med sig. Det är teknikaliteter och det kan man lösa. Men att ex säga nej till en Iransk man som efter mer än 10 år fått kontakt med sina svenska barn som modern tagit till Sverige utan hans vetskap- det är barbariskt. Det är extra omänskligt när barnen, som i det här fallet, verkligen behöver sin far. Vidare är det fruktansvärt att beslutande instanser (numera Migrationsverket) kan fortsätta att säga nej till en änka med alla barn i Sverige och sin begravda man i Sverige och inget att återvända till i Turkiet.


Man kan fråga sig hur lagstiftarens funktionärer är skapta för att hitta på regler som är så genuint groteska - felet ligger självfallet oftast i regelverket och inte hos beslutsfattarna - och närmast är att se som en slags ”dumhetens tyranni” eftersom det får sådana fruktansvärda konsekvenser.


Moderater och socialdemokrater har under de senaste 10-12 åren före regeringsskiftet tillsammans styrt in på denna flykting - och migrationspolitikens bakgård. Nu gäller det att backa och nu gäller det att sätta fart på processen som kört fast på så många områden vad gäller migrations - och flyktingpolitik.
Det är Reinfeldts ”förbannade” skyldighet att försöka sätta sig in i dessa frågor och intervenera och aktivt förändra. Vi kan inte hålla på och ägna oss åt denna destruktiva politik som skapar så mycket elände och sådan psykisk ohälsa för de drabbade och inte minst för deras barn. Handla nu och handla raskt. Finns viljan finns det ingen anledning att ytterligare dra denna fråga i långbänk. Det finns dessutom ett bra förslag från en tidigare SOU som man snabbt kan göra om till fungerande lagstiftning. En fråga bland många är också var finns kyrkan och andra etablerade organisationer? Nu när man så innerligt väl behövs? Förbereder man ett nytt påskupprop eller sitter man med armarna i kors och hoppas att allt skall lösa sig?


Tryggve Emstedt
emstedt@actio.se

advokat


Gävle den 19 februari 2007
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket