Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-02-20
Stöd Hassan Asad

Vi är en stor grupp människor som skriver till er med anledning av ett mycket viktigt och oroväckande ärende som berör alla människor, och i synnerhet de som vill värna om de demokratiska värderingar som Sverige skall stå för.

Hassan Asad är en 38 årig trebarns far vars liv tog en vändning till ett mardrömslikt tillstånd den 16: e november. Asad är en palestinsk man med jordanskt medborgarskap som inte beviljats svenskt uppehållstillstånd, trots att han bott i Sverige i tio år, och detta utan att fått veta varför. Hans fru och tre trillingsöner som han lever med i Hammarkullen, av vilka två av sönerna är handikappade, har däremot alla fått svenskt medborgarskap.

Den 16: november får Asad veta att Säpo utpekat honom för terrorism och anser att han utgör en säkerhetsrisk för Sverige. Asad och hans försvarare har krävt att få veta vad det är Asad är anklad för men de har nekats att få informationen då fallet är hemligstämplat. Asad har dömts till utvisning till Jordanien. Självfallet har jordanska myndigheter lovat att Asad inte riskerar tortyr.

Denna sorts rättighetsinskränkning som inte ens ger den anklagade chans att få veta för vilket brott han är anklagad, går emot den svenska grundlagen och alla internationella konventioner som Sverige ålagt sig att följa. Det är helt absurt att någon kan dömas utan möjligheten att få en rättvis rättegång, vilket bör vara en självklarhet, när vi fördömer länder som ej följer de mänskliga rättigheterna då vi själva låter människor bli berövade samma rättigheter mitt framför ögonen på oss här i Sverige.

Det är en skrämande tystnad kring fall som dessa som just nu pågår runt hela världen, där det blir allt mer accepterat att kränka och beröva människor deras rättigheter.

Nyhetsrapporteringar världen över uppmärksammar liknande fall där människor fängslats, torterats och kränkts pågrund av lösryckta anklagelser. Dessa människor får likt Asad inte heller veta vad de anklagas för och då heller ingen chans att försvara sig, utan istället behandlas de helt enkelt som rättslösa individer utan möjlighet till räddning.

En tid där kommunikationen är en naturlig del av varje människas vardag, finns det näst inpå ingen gräns på hur mycket information media kan nå ut med. Ibland har media kritiserats pågrund av att de gett en felaktig och i vissa fall en orättvis bild av islam och muslimer. Men många gånger har media även tagit den stora möjligheten de har att låta minoritets grupper och individer komma till tal genom att de får yttrycka sina åsikter. På så sätt kan media bidra med något till debatten.

Vi skriver till er för att ni bör utnyttja den plattform som ni har till att uppmärksamma ett brott mot de mänskliga rättigheterna som sker i dagens demokratiska Sverige och sätta press på våra politiker. Medias rapporteringar kan leda till att Hassan Asad får en rättvis rättegång. Media kan även stoppa svenska myndigheterna från att glida in på en väg som andra länder har gjort, där de inte ger sina invånare den trygghet som de ålagt sig att ge.

Den 11 mars, klockan 14:00 kommer demonstrationer att genomföras över hela landet.
Vi behöver ert stöd. Kom och försvara Hassan Asad, vår gemensamma rättssäkerhet och de mänskliga rättigheterna.

Fram tills dess vill vi att ni hjälper oss genom att med den stora påverkan ni har på allmänheten att upplysa människor om den orättvisa som sker framför oss och väcka en debatt kring den orättvisa och kränkning Hassan Asad får utstå. Så att vi i Sverige kan stå stolta, när vi med ord och handling försvarar de mänskliga rättigheterna varje individ har rätt till.

Vänliga hälsningar

Kommittén ”Stöd Hassan Asad” - Stockholm


 Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket