Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-01-12
VÅRT BEHOV AV FÖRAKT FÖR SVAGHET

I Arbetarbladet, Gefle Dagblad och Expressen har det den 10 januari skrivits om en sexbarnsfamilj MED uppehållstillstånd och invandrarbakgrund som under en kort period bott i en jordkällare och där försökt göra upp eld. Fadern har tydligen varit psykiskt instabil och modern har varit höggradigt gravid. Hela familjen har blivit rökskadad. Familjen bor rätteligen i Malmö men har försökt flytta till Gävle och har inte fått hjälp av sociala myndigheter.

Hela historien är bisarr - och allra mest bisarrt är kanske att en mordbrandsutredning dessutom inletts - och visar på vad som kan hända en familj som är desperat och hur oerhört utsatta barn kan vara när föräldrarna inte fungerar. Fallet visar också på den ständiga problematiken att så fort det handlar om kostnader så är kommuner livrädda för att ta över en familj och gör allt för att bli av med den.


Alla har rätt att bo där man vill men om vistelsekommunen skall ta över ansvaret för en familj så måste man visa att man har ett boende i den kommunen och det är inte lätt att visa när man saknar ekonomi och när det är den nya kommunen som skall anvisa en bostad. Behovet av klara, tydliga och enkla regler för hur man skall kunna flytta från en kommun till en annan - utan att behöva fråga om lov - är uppenbart. Och när föräldrarna mist förmågan att se till barnens bästa måste man sätta barnen i första rummet även om det uppstår kostnader. Det borde självfallet också finnas en barnombudsman i varje kommun som inom 24 timmar går in och försöker lösa en sådan här situation.


Det som ärendet också illustrerar med obehaglig tydlighet är situationen för dem som INTE har uppehållstillstånd och som fått avslag och vistas här illegalt. Den gruppen är stor. Det är 1 000 tals familjer som blivit kvar i landet och desperat försöker att klamra sig fast - inte sällan i dåliga bostäder utan tillräckligt med mat - eftersom man inte kan återvända till hemlandet där situationen är än mer ohållbar än här.
Vad gör samhället för att skydda denna grupp? Alldeles för lite. I "bästa" fall - sett utifrån familjens perspektiv - blir någon av familjemedlemmarna föremål för vård och kan utverka ett anstånd för avvisning men numera skickar polis utan samvetsbetänkligheter, ut ena halvan av en familj samtidigt som andra halvan blir kvar och det skapar naturligtvis än större desperation.


Vi har här ett fasansfullt socialt och humanitärt moras som på sikt helt hotar att undergräva samhället. I förlängningen kan vi få hundratals psykiskt och fysikt misshandlade barn som inte bara kan skapa en mardrömssituation för sig själv utan även för sin familj och sin omgivning. Vi har helt enkelt inte RÅD att låta det här förhållandet pågå. Tänk att det skall vara så svårt att begripa att man inte kan ha mer än 10 000 människor som ingår i ett tickande mardrömsscenarie. Regeringen MÅSTE - hur jobbigt det än är för nya Regeringen att göra något vettigt - lösa situationen för bl a utsatta barn och ge dem en fristad i landet. Har den unge migrationsministern Tobias Billström verkligen förmågan att ratta den närmast roderlösa svenska flyktingskutan eller bör han lämna över stafettpinnen till någon mer handlingskraftig person? Om det inte händer något snabbt på området så är det nog det allra bästa att så sker innan katastrofen är ett fullbordat faktum. Det går fortfarande alldeles utmärkt att sätta en tidsgräns för uppehållstillstånd och låta den hamna kring 18-24 månader. Hur många tragedier skulle inte bara en sådan enkel ordning med ett alexanderhugg förhindra?


Tryggve Emstedt
emstedt@actio.se

flyktingadvokat LÄNDERKOMMITTÉN FÖR F.D. JUGOSLAVIEN
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket