Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-09-22
Påskupproret i repris?

Under perioden 15 november 2005 - 30 mars 2006 hade vi en tillfällig ändring av Utlänningslagen i (Utl L 2kap 5b §) som gjorde det möjligt - enligt huvudregeln och Migrationsverkets praxis - för barnfamiljer att få stanna om barnen var minst 4 år och om familjen hade varit i landet under ca 2 års tid. Den tillfälliga lagen fungerade bra på barnfamiljer och fungerade i vissa fall för ensamstående och makar/par utan barn om Migrationsverket ansåg att det förelåg verkställighetshinder. Det innebar att i princip hela Irak-gruppen försvann liksom den från Afghanistan, Somalia och andra länder dit Sverige antingen inte skickar personer eller där man inte blir mottagen.

Under perioden 15 november 2005 - 30 mars 2006 hade vi en tillfällig ändring av Utlänningslagen i (Utl L 2kap 5b §) som gjorde det möjligt - enligt huvudregeln och Migrationsverkets praxis - för barnfamiljer att få stanna om barnen var minst 4 år och om familjen hade varit i landet under ca 2 års tid. Den tillfälliga lagen fungerade bra på barnfamiljer och fungerade i vissa fall för ensamstående och makar/par utan barn om Migrationsverket ansåg att det förelåg verkställighetshinder. Det innebar att i princip hela Irak-gruppen försvann liksom den från Afghanistan, Somalia och andra länder dit Sverige antingen inte skickar personer eller där man inte blir mottagen.

Denna positiva reform, som tvingats fram av Miljö -och Vänsterpartiet i förhandlingar med Regeringen har förvisso varit en solglimt för många men med facit i hand så måste man inse att den inte alls fungerat för bl.a ensamstående med dokumenterad psykisk ohälsa. Nyligen fick en bosnisk kvinna - som är min klient avslag - trots 6 år i Sverige. Även andra som varit här upp till 7 år har fått avslag, trots släkt i Sverige, goda svenskkunskaper etc. Det är förstås helt orimligt och gränslöst orättvist eftersom den tillfälliga lagen inte alls var tänkt endast för barnfamiljer med lite större barn.

Nu bildas en regering där tre partier ingår som så sent som 2005 var bland de partier som ville ge uppehållstillstånd för dem som bara varit i landet i knappt ett år. Det skulle vara en oerhört positiv start på flyktingområdet om alliansen kunde enas om att förlänga den tillfälliga lagen fram till årsskiftet och förtydliga den så att ALLA barnfamiljer som har varit i 2 år i Sverige får stanna och alla övriga efter förslagsvis 3 år. Det skulle också innefatta sk Dublinfall om man sammanlagt varit i Sverige 2 resp 3 år under förutsättning att man inte lämnat landet mer än högst 6 månader och sedan återförts till Sverige enligt Dublinförordningen.

En sådan tillfälligt lag går mycket snabbt att genomföra och sedan kan man i lugn och ro arbeta för en mer permanent lösning där man enligt LAG får stanna efter förslagsvis 18 månader om man hela tiden levt öppet under tiden man sökt asyl. Om alliansen tar tag i denna fråga så finns det en god möjlighet att förhindra att 10 000 tals människor återigen far illa. Det skulle vara en stor samhällsvinst och en stor seger för en human flyktingpolitik värd namnet.

Gävle den 20 september 2006


Tryggve Emstedt
emstedt@actio.seSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket