Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-14
Två världsforum: Ideologi mot pragmatism

PORTO ALEGRE, Brasilien. När bankirer, miljardärer och deras följeslagare och vänner från regeringarna nu träffas har de fått betydande konkurrens till sitt årliga World Economic Forum (WEF).

     Skuggforumet nere i syd är mindre exklusivt - ingen betalar 25 000 dollar för att komma in på World Social Forum (WSF), och man behöver ingen speciell inbjudan. Men de 70 000 personerna från världens alla hörn som samlades i den brasilianska kuststaden med 1,2 miljoner invånare möttes av de tilltalande slagorden "En annan värld är möjlig".

     Det är vanligt att avfärda dylikt tänkande som i bästa fall naivt eller utopiskt, eller drivet av ideologi snarare än av vad som är praktisk genomförbart. De kallt beräknande företagsledarna, disciplinkarlarna från IMF (internationella valutafonden) och deras politiska meningsfränder som möts på WEF ses som pragmatiska ledare - till och med visionärer, som är villiga att fatta "svåra beslut" och kompromisser som är nödvändiga för att åstadkomma framsteg i den riktiga världen.

     Men kanske är det så att det traditionella tänkandet har fått saker och ting om bakfoten. Här i Porto Alegre har Arbetarpartiet (AP) - som är en av de viktigare deltagarna på WSF – styrt staden i tolv år. De vinner valen med stor majoritet för att de har bevisat att vänstern kan styra: de har rensat upp i korruptionen, löst avfallsproblem och inlett en deltagarstyrd budgetprocess, som kan stå som modell för genomskinlighet och demokratisk utveckling. Staden har fått uppleva fallande kriminalitet, förbättrad sjukvård och utbildning, samt en mer jämlik inkomstfördelning än andra brasilianska städer. De senaste två åren har AP också innehaft guvernörskapet i delstaten (Rio Grande do Sul).

     Självklart finns det fortfarande fattigdom – det här är Brasilien, ett land med en inkomstnivå som ligger i mellanskiktet, med den snedaste inkomstfördelningen i världen. Men bara en timmes bussfärd från Porto Alegre hittar man människor som kommit på en vettig lösning, och som genomför den i praktiken. Sidnei dos Santos, en bonde och organisatör i MST (de jordlösas organisation), förklarar för en grupp på åttio personer från WSF hur kooperativet i Capela fungerar.

     Ett hundra familjer brukar kooperativets 5 400 tunnland mark tillsammans och delar på inkomsterna från denna grönskande, bördiga jord. Ingen blir rik, men ingen går heller hungrig - som miljoner andra i Brasilien som förblir jord- och arbetslösa. Bönderna i MST ser starka och friska ut - med värdighet, stolthet och med en missionärs glöd berättar de om det rättfärdiga i sin sak. De bjuder besökarna på färskt kött, grönsaker och frukt (odlade utan bekämpningsmedel), och verkar genuint rörda av den värme och solidaritete konferensdeltagarna för med sig långt bort ifrån.

     MST är världens största och mest framgångsrika organisationen för landreformer. Den har hjälpt 300 000 familjer att odla upp miljontals tunnland jord. I ett land med enorma arealer av oanvänd men odlingsbar mark, med miljontals hungriga människor - vad skulle vara mer förnuftigt?

     Men landreformer finns inte med på WEF:s agenda, inte heller låter sig deltagarna där imponeras av Arbetarpartiet som ett alternativ till den galoppernande korruptionen hos deras vänner i regeringarna i Latinamerika. De har sin egen formel för mänsklighetens utveckling: öppna ditt land för utländsk export och investeringar, privatisera allting som går att plocka bort från den offentliga sektorn, svälj IMF:s bittra recept på åstramningspolitik när – och detta på grund av nyckfulla utländska investerare eller andra omständigheter som är utanför din kontroll – din ekonomi hamnar i kris.

     Argentina är den senaste offret för denna dogm, som anses vara "ekonomiskt korrekt" i WEF-kretsar. I tjugo år har dessa människor använt sina ekonomiska muskler, samtidigt som en fordringsägarkartell anförd av IMF, försökt att få världen att underkasta sig teorierna i deras läroböcker. Resultatet har blivit det mest utbredda ekonomiska misslyckandet sedan den stora depressionen [30-talet, övers. anm.].

     Under de två senaste decennierna (1980-2000) har världens låg- och medelinkomstländer sett sin inomst per capita växa med bara halva den nivå man uppnådde 1960-1980. Även om man bortser från inkomstfördelingen, som har blivit sämre i många länder, så har det helt enkelt inte funnits mycket som kunnat "droppa ner" till de fattiga. Ändå klamrar sig våra ledare fast vid sina heliga texter; just nu försöker de bända upp Argentinas käkar för att hälla ned ännu mer av den hatade åstramingsmedicinen.

     Vilka är de envisa ideologerna, och vilka är pragmatikerna? Vem är det som erbjuder praktiska alternativ till galenskapen hos en värld som har mer än tillräckligt med mat och resurser till alla, men där 800 miljoner är undernärda, och tiotals miljoner dör varje år av hunger och sjukdomar som lätt kan förebyggas? Det är sådana frågor journalisterna borde ställa.


Mark  Weisbrot

Mark Weisbrot är biträdande chef vid "Center for Economic and Policy Research (www.cepr.net)" i Washington. Artikeln tidigare publicerad på CommonDreams.org.
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket