Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-08-09
Nordic Tax Justice Network lanserat

Helgen den 9–11 juni samlades aktivister från Attac Sverige,
Norge och Finland i ett sommarsoligt Oslo för att dra igång
en nordisk gren av det internationella Tax Justice Network
(TJN).

Världens skatteparadis, som erbjuder mycket låga skattesatser
i kombination med hög banksekretess, drar till sig kapital från
allehanda ljusskygga element. Ett annat populärt sätt att undgå
beskattning för storföretag med dotterbolag i många länder är att
genom manipulerad prissättning betala skatt där den är som
lägst. Dessa och andra typer av skattesmitning slår hårt världen
över. Hårdast drabbas dock utvecklingsländerna. Uppskattningar
har visat att dessa länder går miste om mer än 200 miljarder
dollar om året i förlorade skatteintäkter.


Global skatterättvisa kräver transparenta regelverk och ett
välutvecklat internationellt informationsutbyte. Nordic Tax
Justice Network kommer att trycka på de nordiska regeringarna
att arbeta aktivt för detta på den internationella arenan. Alla
som är intresserade av skattefrågor är välkomna att delta i
vårt arbete, och nu när grunden har lagts kan både privat-
personer och organisationer ansluta sig till nätverket.

Kontaktpersoner:
Kajsa Åkerström, 0736-34 14 11, kajsa @ attac.se
Johan Rootzén, 0736-167574, johan.rootzen @ attac.se

Nätverkets hemsida: http://www.taxjustice.net/nordic


 


Texten har hämtat från Attac Sveriges nyhetsbrev (www.attac.se).
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket