Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-03-28
Kampanjen Flyktingamnesti 2005 går in på sin sista vecka

"Vi gläds åt de som får stanna, men trots den tillfälliga asyllagen har positiva effekter finns också många tusen kvar som vägras uppehållstillstånd av Migrationsverket och fortfarande inte får sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. Det handlar om asylsökande som har varit här länge och som är hårt prövade. För dem är besvikelsen och chocken enorm.", säger Aida Ghardagian, aktiv i Flyktingamnesti 2005 i Göteborg.

"De som har fått avslag enligt den tillfälliga lagen har bara undantagsvis fått sina asylskäl ordentligt prövade. Anledningen till att vi begärde en allmän amnesti inför systemskiftet var att asylprövningen inte fungerat på ett rättssäkert sätt i det gamla systemet. Det problemet kvarstår tyvärr även nu efter
Utlänningsnämndens nedläggning den 31 mars.", säger Henrik Strohmayer, aktiv i Flyktingamnesti 2005 i Stockholm.

Flyktingamnesti 2005 går nu in i sin slutetapp i samband med att Utlänningsnämnden läggs ner och ersätts av migrationsdomstolar i slutet av månaden. På onsdag den 29:e mars samlas nätverket utanför Riksdagen när riksdagsledamöterna ska debattera den svenska flyktingpolitiken. Vid lunchtid (från kl. 13.30) håller FA05 en tyst manifestation mot att många väntande och tidigare gömda asylsökande fortfarande nekas rätten att stanna i Sverige. Kampanjen kommer också dela ut en folder i form av ett pass, som innehåller ett antal berättelser från asylsökande vars ärende prövats på nytt under den nya lagen. Passet bär vittnesmål från de som fått stanna, de som återigen tvingas gömma sig, och de som fortfarande väntar i ovisshet.
Kring veckoslutet hålls liknande manifestationer i Malmö (1/4 kl. 13.30 vid Triangeln) och Göteborg (3/4 kl. 17.00 på Kungsportsplatsen). Därefter är kampanjen avslutad.

Den tillfälliga asyllag som trädde i kraft i november innebar förnyat hopp för tusentals gömda och väntande.
När Migrationsverket nu gjort många av sina avgöranden är intrycken delade. Flera tusen gömda har fått glädjebeskedet att de äntligen kan börja bygga upp sina liv i Sverige. Tusentals andra har efter många år av rättslöshet återigen fått negativa besked från Migrationsverket och slungats tillbaka in i
depressioner, ovisshet och fruktan inför framtiden.
Vad som ska hända de sammanlagt 15000 människor som återigen väntas få avslagsbeslut vill regeringen inte ge några besked om. Därför samlas vi utanför riksdagen nu på onsdag den 29:e mars, för att visa vårt fortsatta stöd för de som av myndigheterna lämnas åt sitt öde.
Kampanjen Flyktingamnesti 2005:s målsättning var att verka för allmän amnesti i samband med att Utlänningsnämnden läggs ner, vilket sker den 31 mars. Därför avslutas nu kampanjarbetet. Vi konstatera att vi nått långt i våra ansträngningar men inte ända fram. Att vi fortsätter kämpa syns inte minst i vardagsarbetet för att stödja asylsökande i konflikten med myndigheterna, men politiskt behövs nu en tid för omgrupperingar, nya strategier och allianser.

Kampanjen har skapat ett fantastiskt nätverk av organisationer och enskilda över hela landet, många hundra personer som var och har förblivit förbannade, bestörta, ledsna och som har visat sig beredda att jobba väldigt hårt för att förändra hur den svenska staten behandlar människor på flykt. Sådana nätverk upphör inte med tidsbestämda kampanjer. Vi behöver reflektera och omgruppera oss men vi kommer snart att vara del i en ny folkrörelse för en human, rättssäker flyktingpolitik. Ingen ansvarig socialdemokratisk eller moderat riksdagsledamot kan förvänta sig att få jobba vidare i lugn och ro, så länge det finns gömda här i Sverige.


 
Flyktingamnesti
FlyktingamnestiSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket