Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-14
Det Continentala Gislaved

Continetals stora anläggning i Gislaved. Trots storleken och företagets egen försäkran om effektiviteten har de beslutat att lägga ned verksamheten.

"I Gislaved har vi kunnat möta de krav på ständigt ökad effektivitet, som en stenhård konkurrens ställer på oss. Vår fabrik, med de inbyggda möjligheter den ger oss, är förstås grundförutsättningen för detta. Men personalens engagemang och kunnighet har naturligtvis en lika avgörande betydelse."

     Dessa ord står att läsa på det tyska storföretaget Continentals svenska hemsida. De tydliggör den dubbelmoral som alltmer tycks känneteckna de transnationella företagens agerande. Samtidigt som man utåt hyllar personalens förträfflighet och vilja att jobba för ökad produktivitet förbereds i det tysta dödsstöten för de människor som man under snart tio års tid maximalt utnyttjat för att öka företagets vinst och aktieutdelning. De interna förberedelserna har bl a inneburit att man köpt upp en rad företag i låglöneländer, där man också byggt upp nya produktionsenheter (Timisoara i Rumänien och Ponta Grossa i Brasilien). Vidare har investeringarna i Gislaved till stor del utgjorts av äldre maskiner som bl a flyttats från Newbridge i Skottland. Utöver detta har Continental nyligen beslutat att varje däckfabrik måste kunna producera minst 8 miljoner däck för att få finnas kvar i koncernen. Varför man valt just denna gräns förklaras däremot inte. De anställda i Gislaved har all anledning att misstänka att produktionsmålet satts så högt att deras arbetsplats inte har en chans att nå det. (8 miljoner skulle innebära en fördubbling av kapaciteten, jätteinvesteringar och omfattande utbyggnad av fabrikslokalerna).

     Nu tänker alltså Continental lägga ned sin svenska fabrik därför att man vill ”förbättra lönsamheten och effektiviteten inom Företagets globala verksamhet” - en effektivitet som enligt företagets egen hemsida redan kännetecknar produktionen i Gislaved!

     Det är tydligt att normala företagsekonomiska resonemang inte längre är tillämpliga på företags ageranden. Idag tycks vanlig industriproduktion vara förlegad. Åtminstone i Sverige. Det företagen vill syssla med är istället att marknadsföra ett varumärke. Detta bekräftas av att ledningen för Continental deklarerat att det enda man tänker behålla efter 10 års engagemang i den småländska orten är varunamnet ”Gislaved”!

     I Continentals strategi ingår däremot att så fort som möjligt göra sig av med de dyra svenska arbetarna. Fixeringen vid lönekostnader kommer sig av att man accepterar ett ekonomiskt system där det inte längre är företagen själva utan börsen som styr. (Continentals aktier gav 20 procents utdelning 2001). Det företag som inte ständigt aggressivt jagar kostnader med syfte att kvartal för kvartal kunna redovisa en stigande vinst för aktieägarna kommer att nedvärderas av den anonyma börsen. Följden blir en sjunkande börskurs, företaget får en krisstämpel på sig och en negativ spiral startar. I detta spel betyder ansvaret för de anställda eller för ett mindre samhälle som Gislaved inte mycket. Både de anställda och deras samhälle förvandlas till brickor som väger lätt i spelet om den allena saliggörande tillväxten.

     Oroligt frågar vi oss vart detta allt brutalare vinstintresse leder. Hittills har företag kunnat flytta från det ena landet till det andra beroende på var de lägsta lönerna har erbjudits och därmed höja de kortsiktiga vinsterna. Blir det för dyrt i Gislaved flyttar man till Rumänien. Blir det för dyrt i Rumänien flyttar man till Mexiko. Därefter kan man kanske flytta till Kina som idag blivit medlemmar i WTO eller till något land i Afrika osv.

     Vad som inte tycks ingå i dessa ”planerares” verklighetsuppfattning är att planeten Jorden är ett begränsat system. Förr eller senare kommer naturligtvis svältlöner och usla arbetsförhållanden, som i det korta perspektivet genererar skamvinster, att skapa en revolt hos människor som utsätts för exploatering. Efterhand kommer på detta sätt land efter land att bli ”obekvämt” för det nyetablerade kapitalet. Vart ska dom till sist ta vägen?

     Blir det inte allt mer uppenbart att det som behövs, och som nu från olika håll börjar efterlysas, är någon form av alternativ till ett system som idag rusar med allt högre fart mot en allmän ekonomisk, social och ekologisk kollaps?

Per Johansson, Bo Lundberg, Åke Widfeldt


Utvecklingen i Continental-affären

Sedan artikeln om Continental skrevs har det kommit uppgifter om att den planerade nedläggningen skulle bero på att företaget fått EU-stöd för att bygga ut sin anläggning i Portugal. EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt (v) har därför begärt att EU-kommissionen ska undersöka hur det ligger till. Om en medlemsstat beviljar stödpengar under en viss nivå måste man i efterhand meddela detta till Bryssel. Kommissionen har nu kontaktat Portugal för att få besked om man där beviljat några pengar.

     Det har också framkommit att det förs diskussioner med ett svenskt företag som skulle kunna vara intresserat av att fortsätta tillverkningen av däck i Gislaved, men ännu har inga konkreta resultat redovisats. Continental har dessutom ställt i utsikt att man kan tänka sig att behålla c:a 100 arbetstillfällen i Gislaved, där man avser att ha ett lager för företagets marknad i Norden. Representanter för facket är dock ganska kallsinniga till detta erbjudande, som man tror har tillkommit för att mildra den svenska opinionen. Efter ett tag kommer Continental troligen att meddela att betydligt färre anställa behövs för att driva lagret.

     Näringsminister Björn Rosengren har vid flera tillfällen kritiserat det tyska företaget för att det tänker lägga ned en mycket lönsam fabrik. Det finns inte någon ekonomisk förklaring till detta beslut, menar han.


Åke Widfeldt
ake.widfeldt@telia.comSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket