Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2005-10-12
TFF:are får Fredsrådets Lille Fredspris 2005

 

 OM 

Erni & Ola Friholt - TFF rådgivare

 

29:e september, 2005

Sveriges Fredsråds utmärkelse Lilla Fredspriset har för år 2005 tilldelats Erni och Ola Friholt för deras arbete för fred och internationell rättvisa som med enastående uthållighet pågått i mer än tre decennier och utmärkts av mångsidighet och stor kringsyn.

De har under lång tid arbetat mot kärnvapen i både med- och motvind, aldrig försummat Tredje Världen perspektivet i sin analys av läget i världen, och haft en klar blick för samspelet mellan lokalt och globalt arbete. Den internationella kvinnoaspekten med tyngdpunkt på fattiga kvinnors perspektiv har också varit väl artikulerad. De har tagit initiativet till biståndsprojekt och verkat som informatörer genom böcker och artiklar och föredrag runtom i Sverige samtidigt som de på Orust drivit ett sommarkafé med både lokal och internationell prägel.

Erni ingår också sedan länge i redaktionsgruppen för tidskriften Vi Mänskor.

Erni och Ola har mer än de flesta bidragit till att internationalisera Sverige.

Priset kommer att överlämnas till Erni och Ola Friholt vid en högtid i Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm på FN-dagen den 24 oktober.

Högtiden anordnas av Artister för Fred i samverkan med Sveriges Fredsråd. Priset delas ut av svensk fredsrörelses nestor Herman Backman.

 

Vidare upplysningar

Vem är Erni & Ola Friholt?

Sveriges Fredsråds hemsida

Sveriges Fredsråds ordförande Agneta Norberg, tel 08-6856362, 0703-045179

Artister för Freds projektansvarige Rozita Auer, tel 08-932824, 0704-265883

 

PS
Lilla Fredspriset 2004 gick till Jan Öberg

 

Get free articles & updates

© TFF & the author 2005  


 
TFF
TFFSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket