Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2005-08-20
"Vi vill inte prata fred, vi vill skapa fred"

Den här artikeln handlar om praktisk fredsarbete i Israel. Rubriken är ett citat av Mazin Ayoub, israelisk arab och en eldsjäl när det gäller att bygga broar mellan araber och judar i Israel. Han har varit på Rudolf Steinerskolan i Göteborg och berättat om sitt fredsarbete redan för ett par år sedan. Besöket blev startpunkten för Pais Ami*), en grupp på skolan vars eldsjäl är Lennart Sundström. I februari var Lennart och en grupp elever i Israel, i sommar kom Mazin, hans bror Ali och fyra unga tjejer från Shfa-Amr till Borås och Göteborg.

Som svensk är det inte helt enkelt att sätta sig in i hur det faktiskt är att leva i Israel. Shfa-Amr är en "mixed" stad i Israel, men i bemärkelsen att olika arabiska folkgrupper lever tillsammans i harmoni. Däremot bor inga judiska israeler där. Det som är speciellt för Shfa-Amr är att det finns ett aktivt samarbete med den närbelägna judiska kibbutzen Harduf.

Kibbutzen Harduf startades på 80-talet av en grupp unga människor som var intresserade av antroposofi och en alternativ livsstil. (En av grundarna av Harduf heter Yehayahu Ben-Aharon. I vintras ledde han ett seminarium på Rudolf Steinerskolan i Göteborg med titeln "Sambandet mellan waldorfskolan och den sociala situationen i världen".) Idag bor det runt 300 människor i Harduf, framförallt israeliska judar. De har aktivt arbetat för att skapa goda relationer med sina arabiska grannar, inte minst i Shfa-Amr.

Redan tidigt fick de kontakt med Mazin Ayoub, vilket ledde till att han reste till England och utbildade sig till waldorflärare. Nu är Mazin grundare av dels en waldorfförskola för arabiska barn i Shfa-Amr, dels en waldorflärarutbildning. Tanken är att bygga ut waldorfförskolan till en skola allteftersom, och när barnen kommer upp i sjuan ska de kunna gå i skola tillsammans med de judiska barnen i Harduf.

- Det är viktigt att barnen först får lära känna sin egen kultur, och sina egna rötter och traditioner, säger Mazin.

Bygga broar
- Vi har inget förtroende för politikernas fredsarbete. Fred måste byggas inifrån. Det första steget till varaktig fred är att judar och araber lever tillsammans i harmoni i Israel Det förutsätter att alla olika befolkningsgrupper - muslimska araber, kristna araber, judar, ortodoxa - får chans att mötas, så att vi ser att "den andre" också är en människa, lär oss förstå och tycka om henne och honom. Först då kan vi få fred mellan Israel och Palestina, säger Mazins bror Ali.

Bröderna har många strängar på sina lyror, gemensamt för dem alla är att de vill skapa möjligheter för ungdomar att träffas och göra saker tillsammans över "gränserna". De är noga med att de är israeliska araber (alltså inte palestinier i första hand) och att de därigenom har en god möjlighet att vara brobyggare, eftersom de har en förståelse för båda sidor, kan sätta sig in i olika befolkningsgruppers förhållningssätt, och därigenom kan de hjälpa de olika sidorna att förstå varandra.

- Det finns inga problem mellan oss vanliga enkla människor när vi möts, problemet är att om vi låter politikerna hållas på egen hand är freden mycket långt borta, säger Ali.

Scouter
Mazin Ayoub och hans bror Ali är aktiva i scoutrörelsen, Ali är ordförande för Israels muslimska scouter. I Israel är scoutrörelsen en av de plattformar som finns för att skapa kontakt mellan olika befolkningsgrupper. Och det var som scoutledare bröderna kom till Sverige i sommar för ett tiodagars besök, tillsammans med fyra tjejer i femtonårsåldern; Yasmen Barakey, Israa Koskoste, Wesal Ayoub och Sheren Hajaj, alla från den arabiska staden Shfa-Amr.

Huvudmålet för resan var ett scoutläger i trakten av Borås. Över 400 scouter, de flesta från Västsverige, levde vildmarksliv i en vecka. Nästa gång de kommer, om två år enligt planerna, ska Mazin och Ali förhoppningsvis ha med sig också judiska scouter från Israel.

- Vi tror att människor i Europa, som t ex Pais Ami och Lennart Sundström, har en stor uppgift i att hjälpa till att skapa förutsättningar för att möten uppstår, säger Mazin och Ali.

- När man levt ihop en vecka får man oundvikligen en annan bild av "den andra sidan", man lär sig förstå varandras sätt att tänka och känna, fortsätter de.

Kanske kan t o m de svenska vädermakterna förstärka upplevelsen av gemenskap. Vårt sommarväder var som israelisk vinter under scoutlägret i början av augusti. Och tjejerna var definitivt imponerade av att regn och kyla inte var några hinder för att fullfölja lägerprogrammet, med hajk bl a …

Arkeologisk utgrävning
Waldorfförskolan i Shfa-Amr och scoututbyte både inom Israel och vid utländska besök är bara två exempel på brödernas praktiska fredsarbete. För att nämna ett annat: Shfa-Amr och Harduf ligger i ett område som var en knutpunkt i regionen redan för fyratusen år sedan. En arkeologisk utgrävning har startats med tio judiska och tio arabiska ungdomar, de gräver fram sitt gemensamma förflutna …

- Det gäller att blåsa liv i alla krafter som eftersträvar samexistens, säger Lennart Sundström. När vi möttes i vintras i Shfa-Amr kom idén upp om att undersöka möjligheterna att utveckla det här projektet - Ferier för fred, berättar han.

- Sveige har rykte om sig att vara neutrala. Kanske kan vi bidra till att israeliska ungdomar, judar och araber, tillsammans med ungdomar från de ockuperade områdena ska få en chans att mötas och uppleva saker tillsammans, och varför inte inom scoutrörelsen, fortsätter Lennart.

Som så ofta räcker det nu inte med bara god vilja. Både de arkeologsika utgrävningarna och vidare scoututbyte är beroende av pengar … Faktum är att resan hit i sommar har skett med lånade pengar. Den som vill bidra, eller har goda idéer kan höra av sig till Lennart Sundström, gbg2013@minpost.nu.

Operation dagsverke gav 12 000 kr till förskola på Västbanken
Besöket från Shfa-Amr i Israel avslutades med fest och då lämnade Sara Glenberg i Pais Ami över 12 000 kr till Mazin, som Rudolf Steinerskolans äldre elever samlade in på dagsverkesdagen i juni, till förmån för förskolan i Taybe Jenin på Västbanken. Taybe Jenin ligger inte långt från den israeliska staden Umm el-Fahm. Det är en liten palestinsk by med omkring 1500 invånare. På förskolan finns två lärare, som har hand om ett drygt 50-tal barn under 5 år. Lokalerna, liksom utemiljön, behöver rustas upp. Förskolan lider brist på leksaker, undervisningsmaterial och mycket annat, som krävs för att verksamheten skall fungera på ett acceptabelt vis. Pais Ami har kontakt med förskolan via Tally Zahor, som är lärare på Kibbutz Hardufs waldorfskola i norra Israel. Tack vare denna personliga kontakt garanteras att insamlade medel går direkt till verksamheten - helt utan administrativa kostnader.


Ingrid Blomberg


Pais Ami är en förkortning för Aktionsgruppen för Mångkulturella Initiativ i PAlestina-ISrael. Gruppen bildades på skolan 2004 av en grupp elever och Lennart Sundström i samband med att de haft Palestinafrågan som ett Fritt val-projekt. Pais Ami väljer inte sida, utgångspunkten är att båda sidor har rätt till landet på lika villkor, eftersom de är lika värda. Det handlar om att hitta vägar till samexistens.
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket