Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2005-08-10
Israel och Kina vägrade ta emot olivkvisten

Stockholm, fredag 5 augusti 2005 – Israel och Kina vägrade ta emot den olivkvist, en urgammal symbol för fred, och det öppna brev om fred och nedrustning som Greenpeace idag överlämnade till de nio kärnvapennationernas ambassader i Stockholm. Överlämnandet var ett sätt att hedra minnet av offren för atombomben som fälldes över Hiroshima för 60 år sedan och samtidigt uppmana kärnvapenmakterna att omedelbart nedrusta.

När Greenpeace kom till den israeliska ambassaden möttes delegationen av svensk polis som meddelade att personalen ”av säkerhetsskäl” inte kunde komma ut och ta emot olivkvisten. Istället ville ambassadpersonalen att poliserna skulle ta emot kvisten och brevet, och sedan vidarebefordra brevet till dem. Så blev det.

Tyvärr ljög israelerna både för Greenpeace och den svenska polisen. När vi senare mötte samma poliser vid den ryska ambassaden fick vi tillbaka vår olivkvist eftersom israelerna ”vägrade att ta i den”.

- Det är en tragedi att en demokrati som Israel väljer att behandla den här allvarliga frågan med en sådan ignorans. Vi vet att Israel inte erkänner sitt kärnvapeninnehav, men att ta till lögner för att slippa befatta sig med ett fredsupprop är ett chockerande beteende, säger Jan Isakson, talesperson på Greenpeace.

På den kinesiska ambassaden vägrade personalen att svara både på telefonsamtal och porttelefonen. När aktivisterna sedan sökte kontakt via den konsulära avdelningen fick de till sist beskedet att ingen skulle ta emot olivkvisten och brevet. Då lades brevet på ambassadens brevlåda istället.

På övriga ambassader var bemötandet betydligt bättre. Representanter för USA, Storbritannien, Frankrike, Nordkorea, Indien, Pakistan och Ryssland lovade alla att vidarebefordra brevet till sina respektive ledare.

Det öppna brevet, som kommer att offentliggöras i morgon, är undertecknat av Greenpeace generalsekreterare Lennart Daléus plus höga företrädare för Kristendomen, Islam, Buddismen och Hinduismen i Sverige.

Vid överlämnandet av det öppna brevet framfördes på säckpipa stycket Kofi Annans Prayer for Peace av Jonas Hallgren. Säckpipsblåsaren flankerades av två fanbärare med stora fredsflaggor. Musikstycket är komponerat av före detta chefsjuristen på FN Hans Corell till Kofi Annans ära.


Jan Isaksson

För mer information kontakta: Jan Isakson, talesperson Greenpeace. Tel 070 608 74 83
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket