Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2005-05-17
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY...!

Svampmolnet som blir ett grönskande träd var symbolen för fredsdemonstrationen i New York den 1 maj 2005.
I augusti 2005 har det gått 60 år sedan atombomberna fälldes över Hiroshima och Nagasaki. Under denna period har vi hunnnit vänja oss vid kärnvapnen som en del av vår globala miljö, en mörk och tidvis skräckinjagande fond som funnits i bakgrunden men ändå på ett märkligt sätt mitt ibland oss. Vi har med eller mot vår vilja formats till en kärnvapengeneration som trots all skräck och fasa ändå funnit oss i ett till synes oundvikligt öde och t o m invaggats i den märkliga förhoppningen att alltmer sofistikerade kärnvapen ökat vår säkerhet. Terrorbalansen var under en tid vår trygga sköld mot global katastrof och även om oron blommade upp i våra nattliga drömmar kunde vi i dagsljuset konstatera att världen fanns kvar trots att den behärskades av terrorns makter.

Men, säger någon, detta är ju historia. Terrorbalansen hörde det kalla kriget till, antalet kärnvapen i världen håller på att minska och nu finns det en mängd avtal och fördrag som kärnvapenstaterna måste följa. Att tala om ett kärnvapenhot nu, 2005, är knappast realistiskt.

Ändå vill jag hävda att ett sådant hot finns kvar och att det just nu håller på att öka i styrka. Detta avspeglas tydligt i den översynskonferens om NPT-avtalet som pågår 2 - 27 maj i FN-högkvarteret i New York. Avtalet gäller bl a icke-spridning av kärnvapen, har varit i kraft sedan 1970 och omfattas i dag av 188 stater. Bland dessa finns förutom de fem etablerade kärnvapenländerna också Iran, vars agerande anses kunna leda till att man kommer att skaffa sig kärnvapen inom en snar framtid. Utanför NPT står dock de tre kärnvapenstaterna Israel, Indien och Pakistan, varav de två sistnämnda genomförde flera kärnvapenprov så sent som 1998. Nordkorea lämnade NPT 2003 och bedriver nu ett högt spel med påstådda missiltester och nukleära laddningar som insatser.

Vart femte år samlas man för att se över och förhoppningsvis förbättra NPT. En del viktiga steg i den riktningen togs vid översynskonferenserna 1995 och 2000, då man t o m enades om ett slutdokument. Detta innehöll ett handlingsprogram med 13 punkter där kärnvapenstaterna bl a klart förband sig att förstöra sina nukleära arsenaler.

Sedan år 2000 har emellertid en vändning skett. Nordkoreas och Irans agerande liksom en ökande rädsla för terrorattacker har påverkat utvecklingen, men man kan också notera ett stigande intresse hos kärnvapenstaterna för att anpassa och modernisera den nukleära styrkorna så att de ska kunna användas i framtida konflikter. Från Storbritannien meddelades nyligen att man ämnar anslå 10 miljarder pund för att kunna ersätta sina tridentmissiler, och USA gör stora satsningar på mindre kärnvapen, s k "bunker busters" som ändå har en styrka som vida överskrider hiroshimabombens. För detta behöver man snart genomföra riktiga test och därför vägrar USA att ratificera provstoppsavtalet, ett avtal som finns med i de nämnda 13 punkterna.

När atomenergiorganet IAEAs chef, Mohammed ElBaradei, nyligen föreslog ett femårigt förbud mot anrikning av uran och produktion av plutonium, motsatte sig Australien, Brasilien, Iran, Japan, USA med flera länder detta eftersom det skulle påverka deras egna kärnkraftsprogram. En sådan anrikning och produktion kan vara på gång i en rad länder, menade ElBaradei. Detta innebär att de då blir potentiella kärnvapenmakter. "Ett recept för katastrof", varnade han. Den oro som ElBaradei känner delas av många andra som även fruktar att NPT-avtalet nu löper risk att rinna ut i sanden. Först när konferensdeltagarna i New York varit i gång i 11 dagar kunde man enas om en dagordning. Risken finns att tiden nu börjar rinna ut för en konferens som faktiskt behandlar världens överlevnad.


Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space var en av de många internationella organisationer som demonstrerade i New York den 1 maj. (Foto: Åke Widfeldt)

Om vår överlevnad handlade också den demonstration i New York som jag deltog i den 1 maj, dagen innan NPT-konferensen öppnades. Vi var över 20.000 som protesterade mot den nya kärnvapenhysteri som håller på att växa fram. Deltagarna kom från många länder. Från Sverige fanns bl a representanter för Läkare mot kärnvapen med. Den stora skaran marscherade förbi FN-högkvarteret och avslutade aktionen med ett massmöte i Central Park där majsolen flödade. Vid detta möte talade bland många andra borgmästaren i Hiroshima som representerade aktionen Mayors for Peace. Denna aktion har hittills samlat närmre 1000 borgmästare från städer i olika världsdelar.


Representanter för staden Hiroshima framträder i Central Park, New York, den 1 maj. (Foto: Åke Widfeldt)

Vi som var med i New York denna "MayDay" hoppas och tror att protesterna ska sprida sig över världen och att folkets röst också till slut ska påverka NPT-konferensens deltagare. NPT-avtalet måste räddas och göras ännu starkare. Men inte nog med det. Kärnvapnen måste bort från vår jord. Vi behöver dem inte. "Abolition Now!" (Avskaffa kärnvapnen nu!) heter en av de många organisationerna bakom demonstrationen i New York. Låt oss alla hjälpa till att sprida det budskapet! Men det är bråttom. NPT-konferensen avslutas som sagt den 27 maj...


Åke Widfeldt
ake.widfeldt@telia.comSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket