Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2005-02-20
Reut Sadaka för judisk-arabisk vänskap

I Israel bor inte endast judar, hela 20% av befolkningen är araber. Denna grupp kallas för 48-araberna, då de blev kvar inom Israel efter kriget som följde på dess utropande som egen stat. Därtill kan man lägga de 3,5 miljoner palestinier som bor i de ockuperade områdena. Identiteten som jude är ganska enkel, då Israel är en judisk stat. Identiteten för israels araber är betydligt mer komplex. Att man är arab är givet, men problemet är att man bor i en stat som definierar sig som judisk.

Samtidigt ockuperar den stat man lever i delar av det egna folket, som man är släkt med. Till råga på allt har en tredjedel av araberna inom israels gränser blivit fråntagna sina hus och markområden, som givits till judar. En israelisk identitet är därför inte möjlig. Definierar man sig då som palestinier tolkas det av de judiska "landsmännen" som man deklarerar sig medlem av den Palestinska nationen, och därmed som en uttalad fiende. Den är alltså även den problematisk. Allt detta leder förstås till att samlevnad blir väldigt svår. Endast fem städer i Israel är blandade, men det betyder inte att man lever i samlevnad där. Umgänge över gränserna är ovanliga – segregerade städer är en bättre beskrivning.

I denna till synes hopplösa miljö arbetar ungdomsorganisationen Reut Sadaka. Deras arbete går i första hand ut på att använda sig av utbildning för att förändra synen som judar och araber har på varandra. De använder begreppet utbildning i en bred betydelse. Ungdomar i åldern 15-17 år arbetar de med genom att dels besöka skolor och tala om konflikten, och dels genom olika ungdomsgrupper. Dessa grupper finns i några av de få städer i Israel där både judar och araber bor.

Från dessa grupper väljer de sedan ut några stycken som ingår i deras så kallade ungdomsstyrelse. Tanken är att dessa ungdomar skall få en utbildning i ledarskap, genom att ha ett inflytande på organisationens arbete. De utför även egna projekt, och ledarnas förhoppning är at de sedan väljer att använda sig av den erfarenhet de får i framtiden i Re’ut Sadaka eller annan fredsorganisation.

Arbetet med dessa ungdomsgrupper kostar en del pengar, men är ändå billigt i relation till deras största projekt: ”kollektivet”. Där bor varje år åtta ungdomar mellan runt 20 år, fyra judar och fyra araber. En tanke bakom kollektivet är att man kan prata hur mycket man vill, men viktigast är ändå praktiken. Det blir som ett fredsbudskap i sig, som Re’ut Sadaka sammanfattar med ”one year of life for co-existence”.

Den första tiden genomgår de tillsammans en process, som handlar om att sätta sig in i den andres situation, likväl som att få en bättre förståelse för sig själv. Det sistnämnda är framförallt viktigt för araberna. Under åren har det i organisationen växt fram en definition som palestinsk, utan någon vidhäftande fiendebild. Men det handlar om två folk, och båda borde ha rätt till sin identitet. Det är också något de judiska deltagarna har fått inse.

Men givetvis gör de mer än bara bor ihop. Under året får de själva hitta på, planera och genomföra egna projekt i relation till konflikten. Kollektivet är beläget i den blandade staden Jaffa, som är ganska unik i och med att gränserna mellan de arabiska och judiska områdena inte är så skarpa. Även om segregationen är mer uttalad i andra städer, betyder det inte att judar och araber i Jaffa lever obehindrat tillsammans.

Även organisationens kontor ligger i Jaffa, bara något kvarter från kollektivet. Under åren har de anställda tillsammans med deltagarna arbetat med ungdomar från området på det lokala kvarterscentret. Detta center betalas visserligen av det allmänna, men då bara byggnaden och en anställd som i princip bara har tid att se till denna. Re’ut Sadaka försöker att ge lokalerna ett innehåll. Utöver projekten så har deltagarna i kollektivet också olika positioner inom organisationen, och de arbetar alla som ledare för ungdomsgrupper.

Kollektivet kostar en hel del pengar, och allt finansieras genom bidrag. Efter andra intifadans start i oktober 2002 blev det svårare att finna fonder som trodde på fredsarbete i området. Under 2004 hade man inte råd att ge de anställda någon lön i flera månader. När jag var på besök hos scouterna i en stad i norra Israel hörde jag mig för om de kände till Re’ut Sadakas arbete. Det gjorde de, och de skattade organisationen högt, då den var en av de organisationer som inte gav upp när det var som svårast. Förhoppningsvis vänder vinden nu, och de hoppas att det betyder att hjälpen åter kommer.


Mattias Linder
mattias@rmproductions.cc


Läs mer på www.reutsadaka.org.
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket