Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2005-01-17
Utbildning för fred

Med fredslägret PeaceCamp II som hölls i Sjuhärad sommaren 2004 som grund vill vi fortsätta ett arbete med att nå ut med kunskaper i konfliktlösning till ungdomar i Sjuhärad genom Education for Peace.

Education for Peace... Sjuhärad
Ett mål för utbildningen "Education for Peace" är att utbilda framtidens ledare, beredda att agera i en globaliserad värld som förändras allt snabbare. Framförallt är målet att utbilda ungdomar i Sjuhärad i konflikthantering och skapa så kallade ickevåldsteam. Idén med dessa team kommer från Fred i Våra Händer som bland annat FN-förbundet, PeaceQuest, Lärare för Fred och Kristna Freds står bakom.

Ickevåldsteam består av unga människor som kan fungera som "ambassadörer" för ickevåld på olika nivåer i samhället. Syftet med teamen är att sprida information, kunskap och engagemang om fredsskapande och ickevåld. Målet är att teamen ska kunna hålla workshops och övningar på temadagar eller studiedagar, och eventuellt medla mellan kompisar. Utbildningen börjar preliminärt den 9-10 april, då vi har en helg med konfliktlösning för intresserade.

Den andra delen av vårt projekt är politiskt arbete, där man genom faktiskt arbete med någon fråga lär sig hur man kan påverka. Dessa aktiviteter kommer att kretsa kring konfliktlösning och Israel-Palestina. Vi fortsätter också vårt samarbete med Reut Sadaka som är en judisk-arabisk ungdomsorganisation i Israel som arbetar för en fredlig samexistens mellan judar och araber.

Utbildningen riktas till ungdomar mellan 16 och 25. Antalet deltagare i projektet är begränsat, så skicka in en ansökan så fort som möjligt! Ansökan skall innehålla kort beskrivning av dig själv och varför du är intresserad. Skicka den till mattias@rmproductions.cc senast 15 mars.

Ulricehamns Fredsförening, Borås FN-förening, Nätverk för Fred och Rättvisa

Kontakt
Mattias Linder / Ulricehamns Fredsförening (0321-123 86, mattias@rmproductions.cc),
Börje Andersson / Ulricehamns Fredsförening (0321-504 23, borje.andersson@gryning.se)
Bo-Lennart Bäcklund / Borås FN-förening (033 - 12 69 33, bbacklund@home.se)
Marianne Sjövall / Borås FN-förening (marianne.sjoevall@mbox300.swipnet.se)
Åke Widfeldt / Nätverk för Fred och Rättvisa (ake.widfeldt@minmail.net)

Mer information Svenska Freds: www.svenskafreds.se
Svenska FN-förbundet: www.sfn.se
Nätverk för Fred och Rättvisa: www.fredochrattvisa.org
Fred i Våra Händer: www.fredivarahander.nu


Mattias Linder
mattias@rmproductions.ccSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket