Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2004-09-19
Ekumeniska följeslagare vandrar i Gandhis fotspår

Mohandas Gandhis kamp för ickevåld slutade inte med den dödliga kulan 1948. Ett av Ganhdis barnbarn, Arun Gandhi, har fortsatt sin farfars sökande efter sanning och ickevåld. För Fjorton år sedan grundade han M.K Gandhi institute for Nonviolence i USA. Arun Gandhi besökte nyligen Israel och Palestina för första gången i sitt liv, för att sprida sitt ickevåldsbudskap till både palestinier och israeler. Deltagare i Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel följde i hans fotspår.

Muslimer, judar och kristna marcherar gemensamt för fred
Ett av Arun Gandhis första besök på hans veckolånga besök i området var hos Yasser Arafat i Ramallah. Han sa till den palestinska presidenten att han trodde att världens sympatier skulle öka om det palestinska folket skulle starta en ickevåldsrörelse, en handling som skulle ge mer tryck på Israel.
- Ni har kämpat för det heliga landet, men Gud har sagt att det inte finns något mer heligt än människors liv, sa Arun Gandhi när han senare på dagen talade inför 5000 palestinier samlade på en fotbollsplan i Ramallah.

Sex bussar fyllda med israeliska fredsaktivister från Tel Aviv och Jerusalem anlände till Abu Dis i utkanten av Jerusalem dagen efter för att stråla samman med sina palestinska och internationella motsvarigheter för att tillsammans marchera med Gandhi. Han vandrade tillsammans med judiska, kristna och muslimska ledare främst i demonstrationen följd av omkring 2000 fredsaktivister. Några palestinska mödrar och andra i demonstrationen höll foton på nära och kära som har omkommit i konflikten eller som sitter i fängelse. Några av demonstrationsdeltagarna höll i skyltar med Mohandas Gandhis berömda citat: "Öga för ett öga gör hela världen blind". Marchen slutade vid den 9 meter höga muren som den israeliska regeringen har byggt rakt genom Abu Dis. En veteran inom den israeliska fredsrörelsen, Uri Avnery från Gush Shalom (Fredslägret), vände sig mot Arun Gandhi och sa i mikrofonen:
- Dr Gandhi, vi hoppas att du kommer att se fred i vårt land nästa gång du kommer hit. Två stater för två folk levande sida vid sida, utan murar, utan barriärrer emellan dem.

Kyrkan och samhället är ett
En modig internationell fredsaktivist klättrade uppför betongmuren och fick entusiastiska applåder från folkhopen när han nådde toppen och viftade med den palestinska flaggan. När han skickade ner ett rep så att fler kunde klättra upp tog premiärminister Ahmed Qureia tag i mikrofonen:
- Detta heliga landet har behov av fredsbroar, kärleksbroar, samlevnadsbroar och har inte behov av hatmurar och aggressionsmurar, som denna mur, sa premiärministern till demonstranterna på arabiska. Gandhi var nästa person på talarlistan. I hans tal fokuserade han på religionernas roll representerade av personerna som satte bredvid honom på scenen:
- Detta är det mest heliga landet i världen, källan till tre världsreligioner och budskapet från religionerna är kärlek, förståelse och respekt för varandra. Men istället har vi hat.
I slutet av hans korta tal delade han med sig av en av hans förhoppningar för regionen:
- Jag skulle vilja se dagen då tusentals israeler och tusentals palestinier marcherar tillsammans och löser konflikterna mellan dem och krossar muren som skiljer dem åt.

Trevor Sibande, en följeslagare från Sydafrika och pastor i den luterska kyrkan, var en av dem som vandrade i Gandhis fotspår denna dag. Han menar att det är mycket viktigt för kyrkan att visa att den är en del i kampen genom att ta del i demonstrationer som denna.
- Det som påverkar samhället påverkar också kyrkan, sa Sibande. Kyrkan och samhället är ett.
Totalt deltog sex följeslagare i demonstrationen denna dag som ett stöd till ickevåldskampen.

Ett universellt missförstånd
Känslan av ickevåldslig kamp för fred försvagades något i slutet av demonstrantion när ett gäng unga palestinska pojkar började kasta sten över muren. Stenkastning har under palestiniers kamp länge varit ett sätt att visa på motstånd mot ockupationen. Men sant ickevåldsmotstånd kan inte innefatta stenkastande även om israeliska soldater använder mycket större våldsapparat mot palestinierna. En sak som kan läras av den amerikanska medborgarrättsrörelsen är att ickevåld inte uppstår av sig själv. För att kunna förstå och anamma både principerna och metoderna krävs det träning. För att motverka årtionden av våldsverkan från båda sidor mellan israeler och palestinier skulle det behövas mycket ickevåldsträning för att kunna använda metoderna effektivt. I Palestina ökar efterfrågan på ickevåldsträning.
- Vi får många förfrågningar från byar som vill ha ickevåldsträning men vi har inte tillräckligt tid för att svara upp mot behovet, säger Husam Jubran på Holy Land Trust, en palestinsk organisation som jobbar med ickevåldsträning.

Ickevåld - en konspiration?
"Jag utövar ickevåld varje dag och jag hatar verkligen det", säger en palestinsk man som varje dag måste passera en checkpoint mellan Jerusalem och Betlehem för att komma till sin trädgård. Vad han menar är att varje gång han går genom checkpointen ler han åt soldaterna och försöker att vara artig för att komma igenom lättast möjligt, men han känner sig förnedrad i processen. Ickevåld tas ofta för något passivt, att finna sig i en förtryckande situation. Så är det även i Israel och Palestina. Det har delvis att göra med ordets konstruktion. Ickevåld på arabiska är la-unf och på hebreiska i-alimot. Liksom på svenska är det en negation av ordet våld. Människor tror oftast att ickevåld endast är avsaknad av våld och inget mer.
- Därför undviker vi ofta ordet ickevåld till att börja med och pratar istället om folkligt motstånd, säger Husam Jubran på Holy Land Trust, en palestinsk organisation som jobbar med ickevåldsträning.
- Många ser ickevåld som en konspiration för att passivisera den palestinska befolkningen. Därför är vi mycket tydliga med att ickevåld är aktivt motstånd. Många är skeptiska i början, speciellt de välutbildade, men efter träningen förstår de vad vi vill göra, säger Jubran.

Följeslagare jobbar med ickevåldsträning
Med utgångspunkt i en stor brist på ickevåldsträning i Israel har det Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Israel och Palestina börjat med ickevåldsträningar i samarbete med Kväkarna och tyska Willy Brandt Center. Förhoppningen är att detta kommer att utvecklas och bli ett kontinuerligt bidrag från följeslagarprogrammet. Israel är ett av världens mest militariserade länder och det märks i de olika åsikter som kommer upp under en ickevåldsträning, men också genom ett mycket stort intresse för alterniva metoder, när man har trott att det endast finns militära lösningar.

Ickevåldsträning är oftast en långsam process och en ickevåldsrörelse kan naturligtvis inte byggas genom endast ett veckolångt besök av en ickevåldsikon. Men förhoppningsvis kan Arun Gandhis besök vara en gnista av inspiration och stöd till de personer, på båda sidor, som redan försöker bygga upp medvetenhet om ickevåldets mäktiga krafter som en form av motstånd mot ockupation och som en kraft för fred mellan israeler och palestinier.

VAD ÄR FÖLJESLAGARPROGRAMMET?
Genom att vara en internationell närvaro vill EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper -såväl palestinier som israeler.
Följeslagare från hela världen reser till området med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning. Under sin vistelse samlar följeslagarna information för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, öka engagemanget för fred och stärka folkrätten.
Initiativet till följeslagarprogrammet kommer ursprungligen som en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. I ett brev till Kyrkornas Världsråd bad de om en internationell närvaro i området.
Sedan augusti 2002 har ett tiotal kyrkor och organisationer i Sverige gått samman för att driva den svenska delen. Sveriges Kristna Råd står som huvudman. Sverige skickar följeslagare till området på tre månaders basis. I Jerusalem organiseras följeslagarna från olika länder av en lokal koordinator.

För mer information om följeslagarprogrammet, se www.fredskultur.nu/foljeslagare eller www.eappi.org
eller kontakta SEAPPI:s projektkoordinatör Emanuel Furbacken. emanuel.furbacken@skr.org. tel 08-453 68 26, projektsekreterare Kari Berg, kari.berg@skr.org, tel.08-453 683 7 eller projektinformatör Marja Casparsson marja.casparsson@skr.org, tel 08-453 68 39.


Martin Smedjeback
martin.smedjeback@comhem.se


Om ni vill se bilder från Gandhi-demonstration gå till: http://www.eappi.org/eappiphotos.nsf/collectionslist/42.html
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket