Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2004-03-20
ANDLIGA LEDARE FRÅN VÄRLDENS HÖRN KOM TILL IRAK FÖR ATT BE FREDSBÖN

EN DEL AV ERFARENHETERNA i Bagdad omedelbart före kriget och ofta alltsedan dess, har varit de oväntade mötena med människor från alla världens hörn: studenterna från Kongo och Chad, en ung serbisk kvinna med berättelser om krig och fred, vietnamveteranerna, vapenvägrarna, de afro-amerikanska biskoparna, buddhist-munkarna, japanerna med sina stora trummor, sydamerikanerna med sina trummor... och så, i går den sibiriske shamanen, indianhövdingen, den mexikanske vårdaren av Mayafolkets profetior, den kenyanska mamman och läraren, israeliske juden, sufi-männen med sina ljudliga, mjuka rytmer och vemodiga sånger om fred, shia och sunni-muslimernas präster och den kristne-caldeiske predikaren - alla i en och samma sal, på en stor scen, tillsammans upprepa orden, "Assalamu aleikum" (frid vare med Dig) och Fred på jorden.

Jag tror den mest modiga mannen i Bagdad denna årsdag av bombningarna var Eliyahu McLean, en judisk man från det Heliga landet: "Jag vägrar använda politikernas namn för landet, att dela upp det i Israel och Palestina." På scenen talade han om behovet av andliga lösningar, att det inte är politikerna med sina överenskommelser som skapar freden i regionen, utan människor som når någon form av andlig uppgörelse med varandra.

Visst, han vet naturligtvis att det gäller att få med sig politikerna, att de måste dra tillbaka sina arméer, välta sina murar, respektera mänskliga rättigheter, etc. men vet också att det ändå är folket själva som måste ta ledningen.

Försiktigt nämnde jag att det finns gott om fördomar mot judar i Bagdad, som: "Vi välkomnar alla här i landet. Men du är inte jude, va? Om du är det, kan du sticka med en gång", eller: "Ya Yahud (hej jude!) Mohammeds armé är tillbaka", runt om på banderollerna på gatorna.

Eliyahu brast i skratt. "Fördomar, jo, det är ett intressant sätt att kalla det. Snarare ett intensivt hat. Jo, jag måste erkänna att jag känner mig lite nervös här."

Men detta är vad som krävs i slutändan: modiga människor som kliver rätt fram på ställen där de vet att de är hatade och säger; låt oss tala igenom det här, låt oss inte bli splittrade och låta rädslan styra oss mer. Inte bara sitta och vänta på att en politiker ska skriva sitt namn under en annan politikers "fredsplan".

José är mexikan som ägnat de senaste 50 åren med att översätta Mayafolkets profetior. Han talade om tidens kretsgång och slutet på nästa tids-cykel 2012. Nej, inte jordens undergång, men en tid av stora förändringar.

Mayafolkets kalender har - precis som hos många andra - tretton månader som bygger på månens kretslopp: tretton månader med 28 dagar och en dag "utanför tiden" den 28 juli. Zabibu, den kenyanska kvinnan, instämde med sin tradition, att en tretton månaders kalender i grunden ändrar din livsföring och tankevanor. Får dig att leva mer i rytm med naturens eget kretslopp.

Ja, jag vet inte. Jag är inte säker på om det stämmer. Men från José strömmar den sortens inre lugn som klarar och kan ta vad än som händer i världen.

"Vilken märkvärdig tid att vara vid liv på Jorden", säger han. Och efter de senaste fyra och en halv månaderna i Bagdad känns det utomordentligt skönt att sitta nära någon som han.


(översättning: Jan Viklund, Gandhi TODAY)


 Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket