Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2004-01-20
Rädslans imperium

Tusentals människor av en viss etnisk grupp arresteras av staten och "försvinner". Deras familjer hör inte av dem på flera månader, trots att de inte har begått något brott. Rädslan genomsyrar samhället och mord på gatorna är vanliga. Landet satsar mer och mer på militär samtidigt som man drar ner på allmän sjukvård och skola. Vilket land uppvisar dessa oroande tecken idag? Colombia? Libyen? Nordkorea?

Nej, landet är USA får vi reda på av Prexy Nesbitt, som är en svart amerikansk Chicagobo som jobbar som professor i afrikansk historia på Colombia Universitetet. Han är pessimistisk över sitt lands utveckling men ser också positiva tecken. När professor Nesbitt börjar sin föreläsning på Globalseminariet på Rättviks stiftsgård, direkt influgen från ett besök i Sydafrika, är det problemen han tar upp först.

En imperialistisk historia
Som den historiker han är börjar han med en historisk tillbakablick. Han menar att det är inte svårt att förstå ockupationen av Irak om man ser på USA:s historia. Från folkmordet på indianerna, stölden av stora delar av Mexikos land, slaveriet till de mer nutida våldshandlingarna som krigen i Vietnam, Korea och atombombningarna över Japan.
- Genomgående har det varit pengar, pengar och åter pengar som har drivit den amerikanska politiken, menar Nesbitt.
Det var illa tidigare men idag är det värre än på mycket länge. De som idag leder USA:s imperium visar en fundamental brist på att skilja mellan rätt och fel och han tror att det beror delvis på en tradition av att leva i isolering. Den amerikanska befolkningen hålls systematiskt ovetande om viktiga världshändelser och även om deras egen historia menar Nesbitt och rekommenderar boken "Lies my teacher taught me" av James W. Loewer. I boken redovisar författaren en genomgång av tolv amerikanska historieböcker och ingen av dem ger en sanningsenlig bild. Nesbitt menar att lögnerna fortsätter även idag. Att USA gick i krig på grund av massförstörelsevapen är en av de senaste lögnerna.
- Olja, olja och olja, är skälen till Irakkriget, enligt Nesbitt.
Han menar att menar att jakten på olja är ett genomgående skäl till amerikanska invasioner. USA försöker installera ledare som är vänligt inställda till amerikanska oljebolag - "allt annat är en lögn."

USA - en polisstat
Irakkriget har inte bara förstört Irak utan också USA upplever Nesbitt.
- Det var illa nog innan, men efter "9-11" och Irakkriget är det otäckt att leva i USA, säger Nesbitt. Det är svårt att beskriva landet på något annat sätt än med ordet polisstat.
Genom "The Patriot Law" som togs efter terroristattackerna den 11 september 2001 har polis och säkerhetstjänst fått kraftigt utökade befogenheter att agera för att bekämpa terrorismen i USA. Tusentals araber arresteras endast för att de är araber och även om inget brott kan påvisas hålls de i månader och skickas ut ur landet om de inte har ett amerikanskt pass, även om de har bott i USA i flera år och har uppehållstillstånd. Rasismen i landet mot araber och muslimer har ökat märkbart. De slås ned på gator och moskéer bränns. Inte konstigt, menar Nesbitt, eftersom det är "sanktionerat" från högsta ort. Det påminner om Tyskland åren före nazismen då synagogorna brändes ner.
- Man kan inte ens gå in på ett bibliotek i USA idag utan att riskera att sättas dit, ifall man har tänkt att låna "misstänkt" litteratur. Med den nya lagen har nämligen bibliotekarierna en skyldighet att skicka upplysningar till FBI när "misstänkta" böcker lånas ut, säger Nesbitt. Ett land i rädsla Under julhelgen kunde man i den amerikanska TV-kanalen Fox News ständigt höra om att landet befann sig i "High Terror alert". Nesbitt bekräftar denna bild.
- Vi matas med nya larm hela tiden om potentiella terrorhot. Vi vet aldrig hur mycket sanning det ligger i dem. Den rädsla som finns idag påminner mig om rädslan jag hade som barn då vi tränade på hur vi bäst skulle skydda oss mot ett kärnvapenanfall från Sovjet.
En annan amerikan som har tagit upp rädslan i USA är regissören och författaren Michael Moore som har regisserat filmen "Bowling for Columbine" som fick en Oscar förra året för bästa dokumentär. Han försöker komma fram till varför det begås mångdubbelt fler dödsskjutningar i USA jämfört med Kanada när dessa länder har proportionerligt ungefär lika många vapen. Några av de svaren han kommer fram till är att medborgarna tar efter sina politiska ledares våldshandlingar, tex. bombningar i Irak och Afghanistan. Han ser också ett socialt skyddsnät som är praktiskt taget obefintligt och som leder många till desperation och våldshandlingar. Men hans huvudsakliga förklaring är den rädsla som genomsyrar det amerikanska samhället och som ständigt får näring av TV-nyheterna och program som "Cops". Fears Empire (Rädslans imperium) är en nyligen utkommen bok av Benjamin Barber där han beskriver det nya USA som har vuxit fram efter den 11 september. Författaren skriver om hur administrationens "preventiva krig" mot "skurkstater" bidrar till att bygga upp ett rädslans imperium.

Kyrktimmen den mest segregerade timmen i USA
Praktiskt taget alla kyrkor i USA (med undantag av enstaka kyrkor som tex. Southern Baptist Church) var emot Irakkriget. Ändå är Nesbitt besviken på kyrkan för att den var för tyst. Få var de kyrkliga ledare som höjde rösten. Nesbitt jobbade på 1980-talet som chef för Kyrkornas Världsråds avdelning mot rasism. Även när det gäller integrationsfrågan är han besviken över att kyrkan inte har kommit längre.
- Timmen på söndagen när USA går till kyrkan är den mest segregerade timmen i hela USA. Vita ber med vita och svarta med svarta. Kyrkan styrs fortfarande av apartheidregler! Nesbitt menar att kyrkan, med dess radikala kärleksbudskap, borde vara i frontlinjen i integrationsfrågan. Kyrkan kunde tex. göra mycket mer för de nya immigranterna som kommer hit och som ofta dör i lastbilarna på vägen hit.
Martin Luther King var en av de lysande undantagen på kyrkliga ledare som inte värjde sig för att höja sin röst även i kontroversiella frågor. Den tredje måndagen varje januari firas Martin Luther King-dagen i över 100 länder runt om i världen. I USA är det en nationell helgdag. Nesbitt blir glad när han hör att vi ska börja fira King-dagen i Sverige.
- King-dagen i USA har tyvärr blivit för mesig, säger han. Regeringen har absorberat och omstrukturerat Martin Luther King-legenden.
Man har behållit den fina drömmen om vita och svarta som går hand i hand, men man har tagit bort den King som kämpade mot Vietnamkriget. Nesbitts favorittal av King är "Beyond Vietnam" som han höll i Riverside Church, New York City, den 4 april 1967. När vi har lyssnat på Nesbitt är det lätt att dra paralleller mellan Irakkriget och det i Vietnam.
- Kriget i Vietnam är bara ett symtom på en långt farligare sjukdom i den amerikanska anden, säger King i sitt tal.
King fortsätter i sitt tal med att hävda att vad USA behöver är en radikal revolution av värden där vi går från ett sak-orienterat samhälle till ett person-orienterat samhälle. Det är svårt att hitta dessa tankar i Martin Luther King-dagen i USA idag, då Coca-Cola och McDonalds står som sponsorer för dagen.

Fantastiskt ickevåldsmotstånd!
Även om Nesbitt är orolig över sitt lands utveckling kan han se några mycket positiva tecken. Krigsmotståndet under Irakkriget har inte varit så stort i USA sedan Vietnamkriget. 2-3 miljoner människor demonstrerade före och under Irakkriget. Motståndet har varit imponerande brett: rika och fattiga, gammal och ung, svarta, vita och latinos har protesterat tillsammans. Aldrig har motståndet varit så etniskt blandat. Ickevåldsrörelsen har spelat en mycket viktig roll i demonstrationerna och har lyckats med att hålla borta våldet i leden. Detta trots att staten har infiltrerat demonstrationerna genom att ha utgett sig för att vara demonstranter och sedan börjat använda våld i demonstrationerna.
- Det finns en växande känsla hos amerikanska ungdomar att de är en del av världen, säger Nesbitt uppmuntrande.
Detta har gett upphov till en växande anti-krigsrörelsen och även en stor globaliserings kritisk rörelse, som har visat på stor kreativitet i deras motstånd genom drama och teater på gator och torg. Problemet är att de inte får någon media uppmärksamhet. Det får däremot kända skådespelare som Susan Sarandon, Tim Robbins och Martin Sheen. Alla dessa har kraftfullt talat ut mot Irakkriget. Något som Nesbitt ser som mycket viktigt.
- Politikerna skyller på Hollywood och vill att vi ska stoppa våldet i TV:n, men samtidigt ger de själva order om det äkta våldet, sa Tim Robbins i ett anti-krigstal förra året.

Viktigaste valet i USA:s historia
Den 2 november 2004 är det presidentval i USA. Nesbitt bedömer att detta valet är det viktigaste i USA:s historia.
- Administrationen i Washington är idag det största hotet mot världsfreden, säger Nesbitt. Nesbitt kommer att arbeta för Howard Dean, "inte för att jag älskar demokrater utan för att bekämpa Bush. Vi kan inte låta denna galne man fortsätta i fyra år till."
Administrationen i Washington satsar på militären, fängelserna, säkerhetstjänsten och det sociala skyddsnätet försvagas hela tiden. Även de som lever i materiellt goda förhållande är rädda för att de ska bli fattiga. En liten katastrof kan leda till bankrutt för dem. I Washington säger de politiska ledarena att de förbereder för ett "permanent krig".
När det gäller den etniska sammansättningen av administrationen i Washington så har några afro-amerikaner framskjutna positioner, tex. utrikesminister Colin Powell och nationell säkerhetsrådgivare Condoleezza Rice. Är inte detta positiva tecken?, frågar vi Nesbitt.
- De är inget annat än husslavar, säger han bestämt, och refererar till ett uttalande sångaren Harry Belafonte gjorde 2002 om Colin Powell.
Under slaveriet i USA fanns det slavar som jobbade på plantagen och de som jobbade i huset. De som helt och hållet lydde sin mästare fick förmånen att vara husslavar.
- Condolezza Rice gör mig rädd, säger Nesbitt. Hon är den perfekta tjänaren åt Bush. Där finns inget som hon inte skulle göra.
När konferensen börjar närma sig sitt slut frågar vi svenskar om vi kan vara till någon hjälp i kampen för ett fredligt och rättvist USA.
- Kom till USA och hjälp oss! Men åk inte till San Francisco, New York eller Los Angeles. Kom istället till Montana, Utah och Arizona. Det är där er röst behövs. Om ni inte kan komma så kanske ni kan få en systerförsamling i USA, för ett utbyte av tankar. Det hade varit underbart. Och kom ihåg, avslutar Professor Nesbitt, detta är en tid för långdistanslöpare, inte för sprinters. Kampen kommer att bli lång.


Martin Smedjeback
martin.smedjeback@comhem.seSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket