Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-14
Vindkraften: Hoppfull utveckling under 2001

Även om det finns kritiska röster (från bl a sommarstugeägare) mot utbyggnaden av vindkraft är nog de flesta överens om att vinden är en miljövänlig resurs som bör utnyttjas mer i elproduktionen. För den som vill förmedla positiva nyheter är det därför glädjande att kunna rapportera att den samlade vindkraftsproduktionen ökade med 31 procent år 2001. Vindkraften i världen producerar nu så mycket energi att det skulle räcka att förse hela Skandinavien med hushållsel.

Sedan 1995 har världens vindkraftsproduktion femdubblats och priserna reducerats i snabb takt. Detta innebär att ett realistiskt alternativ till klimatförändrande fossila bränslen nu börjar bli alltmer intressant. Det gäller vätgas som framställts med vindkraftsgenererad el. Vätgasen kan sedan användas för att driva bilar med bränsleceller. I bränslecellerna omvandlas vätgasen tillbaks till elkraft, som driver bilens motorer. Som restprodukt ger de bara ofarlig vattenånga. Man tror att Honda och Daimler-Chrysler kommer att ha bränslecelldrivna fordon på marknaden redan 2003.

     Lester Browns Earth Policy Institute har nyligen kommit med en "Eco-Economy Update" där vi bl a kan läsa om vindkraftsutbyggnaden i olika länder. Så här ser toppen av listan ut (siffrorna avser antalet megawatt vindkraftsproducerad el):

  1. Tyskland 8000
  2. USA 4150 (Ökning: 63 %)
  3. Spanien 3300
  4. Danmark 2500 (18 % av landets elkraftsbehov!)
(Sverige finns inte med på listan men låg förra gången på 10:e plats med 231 megawatt)

     Ett exempel på att utbyggnaden fortsätter i hög takt är den satsning som ett sjuttiotal tyska vindkraftsföretag tänker göra. Man planerar att bygga ut 2500 megawatt i år och lika mycket är 2003.

     I början av det här året hade 16 länder (bl a Kina, Japan och Italien), som tillsammans representerar häften av världens befolkning, gått in i fasen av snabb tillväxt inom vindkraftssektorn.


Åke Widfeldt
ake.widfeldt@telia.com


Källa: http://www.smvk.se/Omvarldsbilder
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket