Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2003-07-06
Människorna i Irak kräver vatten och säkerhet


Jabar AminJabar Amin, ledamot i Miljöpartiets partistyrelse, har tillsammans med Gustav Fridolin och Per Gahrton besökt Irak. Med sig hem har de en bild av ett Irak i oordning och i jakt på ett nytt styre efter Saddam Husseins terror.

1) Vad är det viktigaste som du tagit med dig från besöket i Irak?

- Människorna i mitten och södra delarna av Irak talar om att tryggheten och säkerheten för folket måste garanteras snarast om inte situationen ska bli ännu värre. Att omvärlden bör ge ökat politiskt stöd till irakierna, bland annat för att de ska kunna bilda en interim regering fram tills val hålls.

Bristen på el och vatten är nu mycket stor, människorna kräver nu av ockupationsmakten att tillgången till el och vatten garanteras.

2) På nyheterna är bilden av Irak ett land med stora interna maktkamper så här i efterkrigstider. Stämmer den bilden med det ni såg eller är det en mörkare bild än verkligheten?

- I varje land finns det politiska konflikter; så även i Irak. Efter att ha talat med flertalet av de tongivande partierna och organisationerna i Irak, och efter att ha fört många samtal med många enskilda irakier är min bedömning att irakierna visst är nu kapabla att styra sig själva.

Uppdraget att få ett fungerande Irak är inte lätt, men inte heller omöjligt. Jag är optimist när det gäller utvecklingen i Irak.

3) En aktuell fråga är hur kriget och nu tiden efter det kommer att påverka kurdernas situation i norra Irak. Hur är din bedömning av det?

- De kurdiska partierna och organisationerna samarbeter nu intensivt med de övriga partierna och organisationerna i Irak. Av våra samtal med de politiska förträdarna drar vi slutsasten att det finns ett ömsesidigt bevov att verka för ett demokratiskt och federativt Irak, där det kurdiska folket får möjligheten att vara med och besluta om Iraks framtid, samtidigt som det får möjligheten att styra sig själv i Irakiska Kurdistan.

Jag är övertygad om att vi kommer att se ett federativt Irak där kurdernas rättigheter garanteras även i den nya konstitutionen.Läs mer i reserapporten som de tre presenterat»


 


Källa: Miljöpartiet
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket