Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-26
Ungdomens riskdag

På höstterminen förra året blev 349 ungdomar från hela Sverige inbjudna till ungdomens riksdag den 15 mars 2002 och de fick möjligheten att debattera och fattade beslut i riksdagen.

    Från Tranemo gymnasieskola var det fem klasser som var inbjudna. Det var tre representanter från varje klass som fick äran att åka. Dessa tre röstades fram av sina klasskamrater. Från Nv1a var det Linus Tapper, Sebastian Johansson Mauricio och Emelie Josefsson, från blandklassen Nv1b och Sp1b var det Magnus Nilsson, David Hoof och Louise Gunnarsson, från Sp1a var det Johannes Bergmann, Ulrik Ottosson och Helena Torkelsson och från SpSa3 var det Emeli Magnusson, Anna Grandin och Andreas Creutz som åkte.

    Alla klasser hade på höstterminen fått skriva en motion till var sitt utskott i ungdomens riksdag och fått en följdmotion. De klasser som skulle åka hade dessutom fått ett antal propositioner om ''vissa tobaksfrågor'' från ungdomens riksdag. Klassen fick i sin tur skriva en följdmotion om propositionen. Den 14 mars bar det iväg. 16.40 åkte vi med buss mot Borås för att sedan åka med tåg till Stockholm. Dagen därpå promenerade vi bort till riksdagshuset i samlad trupp. Vi fick speciella kort för att kunna komma in i riksdagen vilka vi skulle hänga runt halsen.

    Det hela började med att vi fick infinna oss i kammaren, där vi blev placerade klassvis. Väl där hälsade talmannen oss välkomna till ungdomens riksdag 2002. Sedan fick vi ett typ av schema för dagens aktiviteter. Först var det rundvisning i riksdagen, vi gick tillsammans med de andra klasserna som hade skickat en motion till samma utskott som vi, och vi fick bland annat se den gamla kammaren. Sedan blev vi hänvisade till vårt utskott där vi skulle få fika och sedan börja debattera om alla motioner som hade skickats in till vårt utskott. Vi satt runt ett stort bord med en mikrofon placerad vi varje plats. Vi var runt 20 personer i vårat utskott plus två politiker, som jag nu har glömt namnen på, som ledde debatten. Det blev ingen vild debatt, utan de flesta höll med varandra och det blev mer ett sätt att pröva på hur det var att diskutera i utskotten. Efter debatten var det lunch.

    Efter lunchen fick vi ännu en gång sätta oss i kammaren, talmannen förklarade kort hur röstningen skulle gå till och att den skulle infinna sig efter talen som skulle framföras av vissa deltagare i ungdomens riksdag. Talen handlade om ''vissa tobaksfrågor'' och talarna förklarade vilka propositioner som de ville bifalla och avslå. I slutet utdelades ett pris i retorik till den talaren som hade hållit det bästa talet. Sedan kom röstningen. Vi hade blivit meddelade att det verkligen gällde att hänga med i svängarna när man röstade. Och det stämde. Det fanns ingen tid för att tänka efter ordentligt utan man fick vara rejält kvick när man röstade. Vi röstade cirka 10 gånger. Först skulle man säga ja om man ville bifalla riksdagens förslag och sedan skulle man ställa sig upp igen om man begärde omröstning. Om så var fallet så fick man ställa sig upp igen om man ville bifalla riksdagens förslag. Om det nu var någon som ville ha enskild omröstning så fick han/hon ännu en gång ställa sig upp och då fick man trycka på knapparna man hade framför sig. Ja för bifall och nej för avslag. Det hela var över ganska snabbt. Efter det var det frågestund med några politiker. Alla klasser hade fått en speciell politiker att ställa en fråga till plus en följdfråga. Talmannen sa vem som skulle ställa sin fråga och denne fick då ställa sig upp i sin stol, säga vem han/hon skulle ställa frågan till och sedan ställa frågan. Det var ju så oerhört många klasser där så alla han inte ställa sin fråga. Från våran skola var det bara Sebastian Johansson Mauricio som fick ställa en fråga. Den gick till Mona Salin.

    Efter detta fick vi lämna kammaren för att äta frukt. Där vi blev serverade med frukt hade bland annat MUF, SSU och Grön Ungdom ställt upp ett litet stånd där de delade ut broschyrer, knappar och dylikt. Där kunde man debattera, om man ville, med de olika partierna. Efter det fick vi åka hem igen efter väldigt intressant och händelsefull dag. Jag hoppas verkligen att liknande arrangemang kommer att erbjudas för gymnasieungdomar i framtiden.


Linus TapperSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket