Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2003-05-12
Irak: Koleraepidemi i Basra

Mellan 45 och 50 misstänkta kolerafall kommer in till Al-Tahrirsjukhuset i Basra varje dag, uppger FN:s nyhetstjänst Irin. På ett annat sjukhus kommer 15 fall om dagen in varav två dör varje dygn. Orsakerna till den misstänkta koleraepedemin uppges vara undermålig hygien efter att avloppsanläggningarna förstörts och brist på dricksvatten.

De som kommer till sjukhuset har allvarlig diarré är uttorkade och kräks mycket. På ett barnsjukhus i Basra lider 90 procent av de som kommer till sjukhuset av kolerasymtomen. På grund av brist på sjukhussängar skickas dock många hem. Världshälsoorganisationen befarar att de inrapporterade fallen bara är toppen på ett isberg.

Efter plundringarna är det svårt att få tag på medicin och enligt Irin tvingas sjukhusen köpa det illegalt på gatan. Även laboratorierna är förstörda vilket gör det svårt att diagnostisera de sjuka.


Johan Lindkvist


Källa: Yelah
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket