Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2003-05-07
TACK BUSH! TACK USA!

En tacklista från en tacksam irakier.

Jag är irakier och den här texten är avsedd till de som anser att irakierna inte visar tillräcklig tacksamhet över "befrielsen".
What difference does it make to the dead, the orphans and homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty or democracy? I assert in all humility, but with all the strength at my command, that liberty and democracy become unholy when their hands are dyed red with innocent blood.
M.K. Gandhi


Käre Bush. Kära USA:

- tack för att ni hjälpte Saddam till makten och sedan såg till att han kunde behålla den i så många år
- tack för att ni har orsakat, tillsammans med Saddam, så stort lidande för det irakiska folket - tack för att ni försåg Saddam med massförstörelsevapen
- tack för att ni bombade vårt land till stenåldern under Kuwaitkriget 1991, och ett speciellt tack för att ni förstörde vattenledningar och elektriciteten vilket orsakade massdöd bland befolkningen
- tack för all utarmat uran som ni lämnat efter er i vår jord, luft och vatten och som har orsakat att våra nyfödda barn fortfarande föds deformerade och att det har skett en lavinartad ökning av cancerfallen
- tack för att ni uppmanade folket att revoltera mot regimen 1991 och sedan förrådde det folkliga upproret
- tack för att ni behöll sanktionerna mot vårt folk i 12 år vilket resulterade i 1,5 döda civila irakier av vilka mer än hälften var barn under fem års ålder
War is Peace. Freedom is Slavery.
G.Orwell "1984"
- tack för att ni dödade tusentals oskyldiga barn, kvinnor och män med era precisionsstyrda vapen i kriget "Iraqi Freedom"
- tack för att ni har sårat tiotusentals oskyldiga civila med era vapen
- tack för att ni har åter igen förgiftat vårt land med ert dödliga utarmade uran och klusterbomber
- tack för att ni inte har brytt er om att skydda sjukhusen, nationalmuseerna och tack för att ni inte har reparerat elektriciteten och vattenledningar
- tack för att ni vill tvinga på oss ert ekonomiska och politiska system
- tack för att ni vill ge en del av makten till korrumperade och kriminella irakiska oppositionella
- tack för att ni vill sälja vårt land till privata amerikanska och andra multinationella företag
- tack för att ni visar er rasistiska människosyn genom att förnedra vårt folk, nedvärdera våra liv och kränka vår värdighet
- tack för att ni stödjer den illegala israeliska ockupationen av Palestina
- tack för att ni stödjer de USA-vänliga diktatoriska kungarna och prinsarna i Arabvärlden
- tack för att de enda säkra platserna i Irak är områdena där det finns oljekällor
- tack för att ni har "befriat" Irak genom att ha bombat, dödat, sårat, förstört, förnedrat och ockuperat vårt land

Jag vet. Vi irakier är otacksamma jävlar.

Nej till Saddam, Nej till USA!!!

Zied Al-Bayaty

En (o)tacksam irakier
E-post: zeid13@hotmail.com


Källa: GandhiToady
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket